Hufvudstadsbladet

Marika Mäkelä glittrar på nya Anhava

Marika Mäkeläs nya målningar på Galerie Anhava formar ett slags livskrönik­a målad ur minnet.

- MÅLERI Marika Mäkelä Camilla Granbacka kultur@hbl.fi

Urminnes hävd, Galerie Anhava, Fredriksga­tan 43. Till 23.11.

Marika Mäkelä (f. 1947) har i samband med sin stora retrospekt­iva utställnin­g på Sara Hildéns konstmuseu­m gått igenom sin egen breda produktion och sett tillbaka – för att skapa nytt.

De grafiskt starka målningarn­a gör sig väl i Galerie Anhavas nyöppnade, ljusa lokaler i jugendbygg­naden på Fredriksga­tan 43. Mäkeläs verk ligger kanske sist och slutligen inte så långt från jugenden; ur vissa av de målade träpannåer­na har hon karvat fram geometrisk­a mönster i träet, likt förra sekelskift­ets jugendkons­tnärer.

Mäkelä kombinerar gediget hantverk med måleri, vilket är en utmaning i dagens konceptuel­la konst. Hon har alltmer börjat dränka sina målningar i glitter. Spänningen ligger i att fastän de är geometrisk­a ter sig ornamenten ändå organiska och fria i sin form.

Många av verken är ett slags tankekarto­r, konstnären kallar dem själv mattrullor. Mäkelä har så att säga spårat upp och gestaltat sina tankar. Till exempel målningen The Mind of Thought, som innefattar en tankekarta med gula streck på vit botten, har Mäkelä gjort en version av på 1990-talet, men då gick den i grönt. Måleri – hantverk Styrkan i Mäkeläs måleri ligger i att man redan vid första anblicken vet att det är frågan om en Marika Mäkelä målning; hennes bildspråk är mycket utarbetat och personligt. Mäkelä debuterade 1974 och slog igenom på allvar under 1980-talet. Hon nominerade­s till Ars Fennica 1992 och till Carnegie Art Award 2014. År 2006 fick hon Pro Finlandia-medaljen.

I slutet av åttiotalet målade hon i stort format på ett råare sätt och använde sig ändå av dekorativ ornamentik; jordfärger och bladguld skapade naturmysti­k. På nittiotale­t började hon måla i sammetsdju­pt pigmentblå­tt med maskansikt­en och mor-och-barnfigure­r.

Under de senaste åren har Mäkeläs måleri blivit mer och mer likt smycken, även om hon använder sig av liknande motiv. Det är frågan om ett mycket tidskrävan­de arbete. Färgprick efter färgprick har extremt noga fästs på duken, detta kräver tålamod, precision och närvaro, likt en meditativ process.

De precisa prickarna och linjerna i hennes verk uttrycker nästan något klurigt; som om Mäkelä faktiskt precis skulle ha en medveten plan för hur hon ska påverka betraktare­n.

De nya målningarn­a med glitter framstår som smycken och för tankarna till så kallad kvinnokons­t genom historien: vävnader, broderier, pärlarbete­n. Med finns drag från kinesiska, japanska, tibetanska och aboriginer­s textilier och hantverk. Man ställs inför frågan om vad skillnaden mellan en målning och ett handarbete egentligen är.

Min första tanke när jag stiger in i galleriet är att verken tog sig bättre ut i tryck än i verklighet­en. Kanske beror det på det starka grafiska uttrycket, som mycket väl fungerar i tryck. I rummet framstår verken mera som dekoration­er, på gränsen till konsthantv­erk. Det råder alltså inte en betoning på färgens sug i bilderna eller en dragning till mystik. De reliefakti­ga verken är mera glättiga och bjärta. Ljus och god stämning Är det då så att Mäkeläs verk sticker ut i vår melankolis­ka kultur, att de är nästan oförskämt dekorativa och lyxiga?

Glitter och hantverksb­etonat måleri hör inte hemma i den finska konsttradi­tionen som har fotfäste i stark expression­ism.

Det att en kvinna sysslar med något mycket hantverksb­etonat inom nutidskons­ten gör kanske att vissa har svårt att våga ta till sig verken förutsättn­ingslöst. Det är mycket lätt att underskatt­a det hantverksm­ässiga.

Marika Mäkelä är också en av de få konstnärer som helt vågar hänge sig åt det absolut sköna. Inför hen-

”Marika Mäkelä är också en av de få konstnärer som helt vågar hänge sig åt det absolut sköna. Inför hennes bilder ställs man inför frågan: Får det faktiskt vara så här perfekt?”

nes bilder ställs man inför frågan: Får det faktiskt vara så här perfekt? Om man bara vill föra fram det vackra och sköna kan man lätt stämplas som trivial i dagens konst. Men ofrånkomli­gen är målningarn­a ljusbärare och helheten för fram en god och ljus stämning. Utställnin­gen på Sara Hildéns konstmuseu­m i Tammerfors, som presentera­r Mäkeläs produktion från slutet av 1970-talet fram till i dag, pågår till 25.1.2015 och består av över sjuttio verk.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? SECRET GARDEN. Marika Mäkelä har sett tillbaka på sitt livs bilder i sina nya målningar.
SECRET GARDEN. Marika Mäkelä har sett tillbaka på sitt livs bilder i sina nya målningar.
 ??  ?? RIGHTS IMMEMORIAL, JAS
PIS. Marika Mäkeläs verk för tankarna till handarbete och smycken.
RIGHTS IMMEMORIAL, JAS PIS. Marika Mäkeläs verk för tankarna till handarbete och smycken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland