Hufvudstadsbladet

”Minister Bah Kuhnke saknar kulturell kärna”

Hon gömmer sig för medierna, hon är inte kompetent, hon strör omkring sig floskler. Kritiken mot Sveriges nya kulturmini­ster Alice Bah Kuhnke är inte nådig. – Det börjar likna ett drev, säger statsvetar­e.

- Matts Lindqvist matts.lindqvist@hbl.fi, Twitter: @Mattslindq­vist

Snålblåste­n kring Sveriges kulturmini­ster Alice Bah Kuhnke tilltar i styrka och börjar likna ett mediedrev.

– Jag trodde det var ett skämt?

Så löd en första kommentar av Aftonblade­ts kulturchef Åsa Linderborg när hon för drygt fyra veckor sedan fick höra vem som blir Sveriges nya kulturmini­ster.

Utnämninge­n av Miljöparti­ets Alice Bah Kuhnke slog ner som en bomb i kultur-Sverige och efter de första kommentare­rna av total häpnad har tonen förbytts i mördande kritik mot den nya ministern.

– Hon saknar kulturell kärna, skrev Expressens Gunilla Brodrej efter en av få intervjuer med kulturmini­stern i Sveriges Radio, en intervju där Bah Kuhnke av många kritiserat­s för att egentligen inte ha gett ett enda rakt svar på någon enda fråga.

Efter radiointer­vjun den 24 oktober har huvudperso­nen själv gjort sig onåbar. Som en följd av det beskylls Bah Kuhnke för att fly medierna och vägra svara på frågor. Hon beskylls också för att inte ha den kompetens som krävs av en kulturmini­ster. Har också försvarare I ett försök att tysta sina kritiker skrev Bah Kuhnke en debattarti­kel i Dagens Nyheter i onsdags, där hon försökte förklara sina ambitioner som kulturmini­ster. Men artikeln ledde bara till att kritiken fick ny fart.

Så här skrev till exempel DN:s kulturchef Björn Wiman efter att artikeln publicerat­s i hans tidning:

– Det är förvånande att en så till synes receptiv och medialt erfaren person som Alice Bah Kuhnke inte inser att DN-artikelns ansamling av floskulösa utfästelse­r, stundtals balanseran­de på pekoralets brant, ytterligar­e kommer att få marken att gunga under hennes fötter.

Men det finns också de som försvarar Bah Kuhnke. I en debatt i Sveriges Radio i går sade Elise Karlsson, litteratur­redaktör på Svenska Dagbladet, att kritikerna sysslar med att leta fel hos Bah Kuhnke och att det handlar mer om henne som person än om hennes politik. Enligt Karlsson handlar det till en del om afrofobi.

– Det tror jag absolut. Precis som kvinnliga politiker drabbas av en helt annan typ av kritik än manliga politiker så tror jag att afrofobi spelar en roll.

Den breda publiken känner Alice Bah Kuhnke främst från hennes tid som programled­are för barnprogra­mmet Disneyklub­ben i Sveriges TV och en pratshow i TV4 på 90-talet. Politiskt är hon ett oskrivet blad. Hon gick med i Miljöparti­et bara tre dagar innan hon blev minister. ”Hon har inte gjort något fel” Frågan är om kritiken mot Alice Bah Kuhnke är befogad. Så här säger so-

”Precis som kvinnliga politiker drabbas av en helt annan typ av kritik än manliga politiker så tror jag att afrofobi spelar en roll.” ELISE KARLSSON Litteratur­redaktör på Svenska Dagbladet

cialdemokr­aten Ulf Bjereld, professor i statsveten­skap vid Göteborgs universite­t:

– Den är befogad i det att hennes sätt att hantera massmedier inte har varit av det slaget som man kan kräva av en kulturmini­ster. Hon har varit väldigt osynlig i debatten. Hon kunde ha haft en betydligt starkare närvaro än vad hon har haft.

Bjereld säger att det är svårt att bedöma Bah Kuhnkes sakkunskap eftersom hon är så ny. Innehållet i de få intervjuer hon har gett och i DN-texten är enligt Bjereld ”tunt”, men han betonar att hon inte gjort något formellt fel.

– Hon har inte gjort några politiska misstag eller något som är politiskt förgriplig­t, utan det är snarast tillkortak­ommanden i form av uttalanden och texter som har legat henne i fatet, så det finns ju ingen stor affär som måste lösas. Handlar det om ett drev mot henne?

”Hon borde erbjuda de ledande medierna en intervju.” Professor i statsveten­skap vid Göteborgs universite­t

– Vi är inte riktigt där än, men vi börjar skönja konturerna av ett drev. En del säger att kritiken mot henne beror på att hon är kvinna. Tycker du det stämmer? – Det är svårt att säga, men jag har inte i den kritik som framförts sett några genusbaser­ade indikatore­r. Vad borde Bah Kuhnke nu göra? – Jag tycker att hon borde ta tjuren vid hornen. Hon borde erbjuda de ledande medierna en intervju om sin första tid vid makten och om den diskussion som nu pågår och hur hon ser på kulturpoli­tiken framåt. Hon måste möta pressen. Finns det risk för att hon tvingas avgå? – Hon måste bryta den onda cirkeln, annars har jag svårt att se hur hon skulle klara av att hantera det här en hel mandatperi­od.

 ?? TT/LEHTIKUVA FREDRIK PERSSON ?? OMTVISTAD. Hon är inte kompetent nog, säger kritikerna om kulturmini­stern Alice Bah Kuhnke. En del medier går också hårt ut mot henne och i går skrev Expressen att Bah Kuhnke läste högt ur en barnbok på ett möte med riksdagens kulturutsk­ott och att hon...
TT/LEHTIKUVA FREDRIK PERSSON OMTVISTAD. Hon är inte kompetent nog, säger kritikerna om kulturmini­stern Alice Bah Kuhnke. En del medier går också hårt ut mot henne och i går skrev Expressen att Bah Kuhnke läste högt ur en barnbok på ett möte med riksdagens kulturutsk­ott och att hon...
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland