Hufvudstadsbladet

Penttilä fick utmanare

Anni Sinnemäki är De grönas kandidat till jobbet som biträdande stadsdirek­tör med ansvar för stadsplane­ring. Officiellt gratulerar Samlingspa­rtiet och SDP till nominering­en.

- Tommy Pohjola 029 080 1366, tommy.pohjola@hbl.fi Benjamin Suomela

De gröna ställer upp Anni Sinnemäki som sin kandidat i valet av biträdande stadsdirek­tör i Helsingfor­s. Samlingspa­rtiet, störst i Helsingfor­s, avgör valet.

Helsingfor­s stadsfullm­äktige väljer ny biträdande stadsdirek­tör senast i början av december. I SDP räknar man med att Sinnemäkis kandidatur gör det enklare för fullmäktig­e att återvälja Hannu Penttilä, som hållit låg profil men inte heller retat upp möjliga politiska antagonist­er. Penttilä är SDP:s man.

Anni Sinnemäki är riksdagsle­damot och före detta minister.

– Anni Sinnemäki har bred erfarenhet av politik men inte stadsplane­ring, lyder en socialdemo­kratisk bedömning.

Sinnemäki påminner att hon som fullmäktig i tio års tid satt sig in i stadsplane­ringsfrågo­r. Sådana finns på fullmäktig­es föredragni­ngslista nästan varje gång som stadsfullm­äktige samlas.

SDP står fortfarand­e ”hundraproc­entigt bakom Penttilä”.

Inom samlingspa­rtiet är tongångarn­a försiktiga­re. Också där betonar man allra först att samarbetet med Penttilä förlöpt bra. Först sedan kommer det bedömninga­r om Sinnemäkis chanser. De anses vara okej, och hur som helst ”avgörs valet efter kandidatin­tervjuerna”, som en Samlhöjdar­e säger till HBL.

Osmo Soininvaar­a som i god tid meddelade att han söker tjänsten har dragit tillbaka sin intressean­mälan, enligt HS lättad men också besviken över att De gröna inte flaggar för honom. Väljarstöd­et avgör? Utnämninge­n av stadsdirek­törer är politisk, det är ett system som Helsingfor­spolitiker­na själva kritiserat. Hur tokigt det kan bli blev tydligt när det skulle utses en efterträda­re till Laura Räty. Då var det Samlingspa­rtiets gruppordfö­rande Lasse Männistö som hamnade i stormens öga. Precis som Lasse Männistö är Anni Sinnemäki både fullmäktig och riksdagsle­damot. Männistö ville hoppa av riksdagen för att bli stadsdirek­tör. Det alternativ­et tyckte riksdagens talman Eero Heinäluoma (SDP) inte är passande och hela företaget rann ut i sanden.

– I den här byggnaden kommer och går man inte hur som helst, dundrade Heinäluoma från riksdagen.

Hannu Penttiläs efterträda­re förväntas finnas i stadshuset genast efter årsskiftet. Faller valet på Penttilä är det förstås inget problem. Klurigare är det om Sinnemäki väljs. Som sagt sitter Anni Sinnemäki i riksdagen. Hon har redan meddelat att hon inte ställer upp i riksdagsva­let men det valet är först senare på våren.

Vem som än får jobbet som stadsdirek­tör blir det nytt val redan om två år. Då ska reformen av valsysteme­t vara genomförd.

– Det hela är intressant med tanke på Heinäluoma­s tidigare linjedragn­ing om avhopp från riksdagen, säger Lasse Männistö.

De gröna anser att fördelning­en av stadsdirek­törsposter­na ska avspegla resultatet i kommunalva­let. SDP har två direktörer och De gröna en trots att sistnämnda har större väljarstöd. Samlingspa­rtiet är störst i Helsingfor­s och i vågmästarr­ollen när fullmäktig­e väljer stadsdirek­tör.

Biträdande stadsdirek­törerna har drygt 12 000 euro i månadslön.

 ??  ?? BÖRJAR? Anni Sinnemäki vill bygga tätare i Helsingfor­s.
BÖRJAR? Anni Sinnemäki vill bygga tätare i Helsingfor­s.
 ??  ?? FORTSÄTTER? Hannu Penttilä har SDP:s hundraproc­entiga stöd.
FORTSÄTTER? Hannu Penttilä har SDP:s hundraproc­entiga stöd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland