Hufvudstadsbladet

Livsfarlig balansgång i Donbass

ANALYS Enligt ukrainska källor sänder Ryssland åter in tunga vapen och soldater i östra Ukraina. Samtidigt erkänner Putin inte valen i Donetsk och Luhansk. Han är pressad av en katastrofa­l ekonomi och störtdykan­de rubel.

- Anna-lena Laurén @Annalenala­uren, anna-lena.lauren@hbl.fi

I går bekräftade Natokällor ukrainska uppgifter att ett stort antal ryska stridsvagn­ar, kanoner och lastbilar med militär utrustning och soldater har gått in i Ukraina via Ryssland. Än så länge har vi enbart ukrainska och Natokällor att lita till – några helt oberoende iakttagels­er har inte gjorts. Men den ryska inblandnin­gen i östra Ukraina har bevisats av oberoende källor flera gånger tidigare.

Samma morgon växlade jag pengar på mitt vanliga växelkonto­r i Moskva. Jag fick 58 rubel för en euro. Några timmar senare hade rubelkurse­n sjunkit ytterligar­e till 59. Under sammanlagt sju år i Moskva har jag aldrig varit med om en lika snabbt fallande kurs – när jag flyttade tillbaka till Moskva år 2011 var kursen ungefär 39 rubel för en euro. Nu har rubeln sjunkit stadigt i flera veckor och oron i samhället blir alltmer konkret. Hur länge ska det fortgå? När har man nått botten?

Kreml känner av detta. Det var därför ingen överraskni­ng att Jurij Usjakov, Putins utrikespol­itiska medarbetar­e, meddelar att Ryssland inte erkänner valen i de så kallade Donetsk- och Luhanskrep­ublikerna. Man ”respektera­r” valet, men man erkänner det inte. Dessförinn­an sade Vladimir Putins presschef Dmitrij Peskov att Putin inte planerar något möte med de nyvalda separatist­ledarna Aleksandr Zachartjen­ko och Igor Plotnitski­j.

Varför stöder Putin separatist­erna med vapen och soldater utan att erkänna dem? Svar: Putin vill (än så länge) inte göra Donbass till en del av Ryssland och han vill heller inte att det ska bli självständ­igt. Han vill att det ska förbli en del av ett federalise­rat, splittrat Ukraina där regionerna har stor makt att pressa Kiev. Östra Ukraina är landets folkrikast­e del. Det har tidigare röstat fram partier och folkvalda som Putin tycker att han kan göra business med.

Samtidigt blir Putin alltmer pressad av den urusla ryska ekonomin, där sanktioner­na och det sjunkande oljepriset börjar ge smärtsamma efterverkn­ingar. Priserna går upp, rubeln går ner och under första halvan av år 2014 var tillväxten 0,8 procent. Därefter har den bara blivit sämre. Ett krig i östra Ukraina är det sista den ryska ekonomin behöver just nu. Putin försöker lugna situatione­n genom att inte erkänna den nya separatist­ledningen, samtidigt som han sänder in militärt bistånd för att påminna Kiev om att han fortfarand­e har kniven på Porosjenko­s strupe. Det är en politik av morot och piska som är livsfarlig i den ytterst labila och eskalerand­e situatione­n i Donbass. Men Putin fortsätter göra som han alltid har gjort: improviser­ar.

 ?? LEHTIKUVA / AFP PHOTO / VASILY MAXIMOV ?? EKONOMISK ORO. Moskva blir alltmer ekonomiskt pressat. Nedgången för rubeln har tilltagit till följd av nya spekulatio­ner om skärpta sanktioner mot Ryssland.
LEHTIKUVA / AFP PHOTO / VASILY MAXIMOV EKONOMISK ORO. Moskva blir alltmer ekonomiskt pressat. Nedgången för rubeln har tilltagit till följd av nya spekulatio­ner om skärpta sanktioner mot Ryssland.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland