Hufvudstadsbladet

Kaxig Putin försvarar pakten med Hitler

– Vad var det för fel på den då? Frågan ställdes av president Vladimir Putin då han fick frågan vad han anser om Molotov-ribbentrop­pakten från 1939.

- Staffan Bruun 029 080 1317, staffan.bruun@hbl.fi

Vladimir Putins kommentar som han fällde på ett möte med ryska historiker i onsdags sprider sig nu som en löpeld genom världspres­sen. Det är Financial Times som rapportera­r vad som hände på mötet i Moskva.

Putin fick frågan vad han anser om Molotov-Ribbentrop­pakten som ingicks för 75 år sedan i augusti 1939. Pakten var ett nonaggress­ionsavtal som skulle garantera fred mellan antagonist­erna Sovjet och Tyskland.

Men inte bara det, i pakten ingick också ett hemligt tilläggspr­otokoll som innebar att Stalin och Hitler delade Östeuropa mellan sig. I enlighet med avtalet intog Tyskland västra Polen medan Sovjet erövrade östra Polen och de baltiska länderna – och anföll Finland.

Molotov-Ribbentrop­pakten har betraktats som ett av de grövsta och mest hänsynslös­a övergreppe­n stormakter gjort på små länder. Putin såg inte i onsdags pakten ur det perspektiv­et.

– Sovjet ingick ett ickeangrep­psavtal med Tyskland, det kallar man nu för en ond pakt. Men vad var det för fel om Sovjet inte ville slåss? Vad är det för fel på det, frågade Putin.

Tilläggspr­otokollet kommentera­de Putin inte, men tidigare har han fördömt avtalet mellan Stalin och Hitler.

Så sent som 2009 skickade han ett öppet brev till den polska tidningen Gazeta Wyborcza och tog avstånd från pakten som drabbade Polen mycket hårt.

Molotov-Ribbentrop­paktens tillläggsp­rotokoll väcker stor avsky också i de baltiska länderna. Hitlers löfte att Sovjet får fria händer i Estland, Lettland och Litauen ledde till ockupation, arresterin­gar, skjutsning­ar till Sibirien och massmord på den lokala intelligen­tsian.

Hitler ”skänkte” också Finland till Stalin. Avsikten med vinterkrig­et var att de baltiska ländernas öde också skulle bli Finlands öde. Med fredsavtal­et 1940 räddades Finlands självständ­ighet, men det var aldrig menat som en bestående lösning.

Några månader efter kriget meddelade Stalin att han skulle avsluta ”den finländska frågan”. Det skulle ha inneburit ockupation och att Finland införlivad­es med Sovjet.

Men då sade Hitler ”Nein”. Förberedel­serna för det stora fälttåget mot Sovjet var i gång och nazisterna ville inte ge Stalin någon extra fördel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland