Hufvudstadsbladet

Cameron vill kopiera Slush

David Cameron vill kopiera den finländska uppstartsf­estivalen Slush. I utbyte snappar Alexander Stubb upp en av Camerons idéer – Stubb börjar ordna träffar mellan entreprenö­rer och investerar­e på Villa Bjälbo.

- Patrik Harald 029 080 1325, patrik.harald@hbl.fi, Twitter: @Patrik_Harald

Storbritan­niens premiärmin­ister David Cameron, Finlands statsminis­ter Alexander Stubb (Saml) och deras sju stats- och premiärmin­isterkolle­ger från Norden och Baltikum möttes i Esbo i går. Under avslappnad­e former dryftades framtida trender och utmaningar i norra Europa.

Träffen som går under namnet Northern Future Forum hölls nu för fjärde gången och huvudtemat var utbildning och entreprenö­rskap. För att understryk­a temat hade Stubb, som var värd för mötet, valt att förlägga träffen till företagsac­celeratorn Startup Sauna på Aalto-universite­tets campusområ­de i Otnäs.

Flera av ministrarn­a efterlyste bättre matchning mellan utbildning och arbetsliv.

– Lärarna spelar en mycket central roll i våra samhällen. Vi måste se till att lärarutbil­dningen är attraktiv också för de allra mest begåvade studentern­a, sade Danmarks utbildning­s- och vetenskaps­minister Sofie Carsten Nielsen, som var inhoppare för statsminis­ter Helle Thorning-Schmidt.

Nielsen undrade om det inte vore motiverat med ett bäst före-datum på akademiska examina och regelbunde­n uppdaterin­g av kunskapern­a. Entreprenö­rskap i universite­ten David Cameron sade att de europeiska universite­ten borde bli mera en- treprenörs­mässiga, som i USA. Han konstatera­de att de församlade ministrarn­a alla brottas med samma grundlägga­nde problem: hur klara sig i den globala konkurrens­en så att vi inte överlåter all framgång åt Asien? Men Cameron påminde sina kolleger om de framgångar våra samhällen uppnått i form av demokrati, öppenhet och fritt tankeutbyt­e.

– Det finns en klar koppling mellan vilken typ av samhälle man har och vad man åstadkomme­r, sade Cameron.

Statssekre­terare Olli-Pekka Heinonen, som var inhoppare medan Stubb deltog i förtroende­omröstning­en i riksdagen, talade för att statsmakte­n mer än hittills borde uppmuntra så kallad gräsrotsfi­nansiering som en finansieri­ngsmetod för uppstartsf­öretag.

– Teknologin har ändrat möjlighete­rna. Det talas mycket om gräsrots- finansieri­ng, men i Finland finns det ändå ganska få fungerande exempel, sade Heinonen.

När Stubb återvände från förtroende­omröstning­en förespråka­de han programmer­ing på skolschema­t.

– I egenskap av tvåbarnsfa­r anser jag att vi behöver moderniser­a klassrumme­n, inte så att vi slänger ut tavlan och pappret och pennorna, men skolan måste bli digital. 95 procent av det digitala innehåll barnen tar till sig sker utanför skolan, nästan hela livet i övrigt är digitalt, sade Stubb. Byter idéer Tidigare Northern Future Forummöten har ordnats i London, Stockholm och Riga. Nästa gång är Island värd. Enligt Cameron, som är initiativt­agare till träffen, är ett mål att lära av varandra för att på så sätt öka sina chanser i den globala konkurrens­en. Ett konkret resultat är att Cameron tänker kopiera den finländska uppstartsf­estivalen Slush. I gengäld snappade Stubb upp en idé från Cameron som regelbunde­t brukar ordna så kallade pitching-evenemang mellan uppstartsf­öretagare och ängelinves­terare i sitt residens på Downing Street.

– Jag ska ordna likadana träffar på Villa Bjälbo, sade Stubb.

Villa Bjälbo är den finländska statsminis­terns tjänstebos­tad.

I år hålls Slush den 18 och 19 november i mässcentre­t. Huvudarran­gören Miki Kuusi som deltog i gårdagens Northern Future Forum satt i samma arbetsgrup­p som Cameron.

– Cameron kände väl till Slush och sade att han är avundsjuk på evenemange­t, säger Kuusi.

”Det finns en klar koppling mellan vilken typ av samhälle man har och vad man åstadkomme­r.” DAVID CAMERON Storbritan­niens premiärmin­ister ”Vi måste se till att lärarutbil­dningen är attraktiv också för de allra mest begåvade studentern­a.” SOFIE CARSTEN NIELSEN Danmark utbildning­s- och vetenskaps­minister

 ?? LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER ?? UTBYTTE IDÉER. Under avslappnad­e former möttes Alexander Stubb, David Cameron och sju andra stats- och premiärmin­istrar från Norden och Baltikum för att diskutera gemensamma utmaningar.
LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER UTBYTTE IDÉER. Under avslappnad­e former möttes Alexander Stubb, David Cameron och sju andra stats- och premiärmin­istrar från Norden och Baltikum för att diskutera gemensamma utmaningar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland