Hufvudstadsbladet

Traditione­llt polisarbet­e knäckte cyberbrott­slingar

Efter att FBI och Europol stängde över 400 nätsajter som fungerade inom Tor-nätverket i en stor operation kallad Onymous gladde sig Europols chef för cyberbrott­slighet över myndighete­rnas nya landvinnin­g. – Men Tornätverk­et spelade endast en biroll i oper

- Oskar Skogberg oskar.skogberg@hbl.fi

Bland de mest betydelsef­ulla sajterna som FBI och Europol lyckades stänga var ”näthandeln” för illegala droger, Silk Road 2.0. FBI berättade på torsdagen att man gripit 17 personer, däribland Silk Road 2.0:s påstådda operatör, Blake Benthall. Silk Road 2.0 startade i oktober i fjol efter att den ursprungli­ga Silk Road stängdes och ägarna greps.

I Onymous-operatione­n som genomförde­s i 18 länder kom myndighete­rna över kring motsvarand­e 1 miljon dollar i den digitala valutan Bitcoin, 180 000 euro i kontanter, silver, guld samt narkotika.

I Finland är det tullen som ansvarar för utredninge­n. Brottsbekä­mpningsche­f Hannu Sinkkonen säger till Helsingin Sanomat att man inlett flera förundersö­kningar efter operatione­n men att det ännu är för tidigt att berätta mera om dem.

BBC skriver att det inom Tor-nätverket, som erbjuder användarna en sofistiker­ad anonymitet, verkar tusentals illegala nätsajter där man köper och säljer droger, vapen och barnpornog­rafi samt sajter för extremistg­rupper.

En del ser Onymous som ett genombrott i kampen mot cyberbrott­slighet.

– Vi lyckades inte ”bara” få bort de här tjänsterna från det öppna internet; vi lyckades även slå till mot det dolda internet (Darknet, Deep web) där Tor fungerar och där brottsling­arna länge trott sig vara onåbara, sade Troels Oerting, chef för Europols europeiska center för cyberbrott­slighet, enligt BBC.

Med termerna Darknet eller Deep web avser man motsatsen till Surface web, alltså den del av internet som indexeras av konvention­ella sökmotorer. Man uppskattar att den dolda delen av internet är upp till 500 gånger större än den öppna. Tor-nätverket har omkring tre miljoner användare.

En som tycker att man ska ta FBI:s och Europols påstådda landvinnin­g inom bekämpning­en av cyberbrott­sligheten i den dolda delen av internet med en nypa salt är Tapani Tarvainen, vice ordförande för Electronic Frontier Finland, en organisati­on som övervakar nätanvända­rnas rättighete­r.

– Onymous-operatione­n hade sin grund i helt traditione­llt polisarbet­e och Tor-nätverket hade bara en biroll.

Han hänvisar till en artikel av Ars Technica som gör gällande att FBI lyckades infiltrera en agent i ledningen för Silk Road 2.0 redan i januari.

– Agenten hade gott om tid att samla informatio­n och av allt att döma har han även fått lön av droghandla­rna. Det är en av följderna av att fungera i anonyma nätverk: om den man tror är en medbrottsl­ing i själva verket är en polis tar det lång tid innan han avslöjas. Så man kan inte säga att polisen lyckats hacka sig in i Tor, dokument läckta av Edward Snowden har visat att inte ens NSA lyckats med det.

I Finland har Tor nått rubrikerna bland annat i samband med de anonyma hoten mot journalist­er och finlandssv­enskar sommaren 2013. Meddelande­na skickades via Tor och avsändaren är fortfarand­e okänd. Men det är viktigt att minnas att Tor-nätverket inte bara är ett tillhåll för brottsling­ar: militärer, poliser och journalist­er använder det för att kunna kommunicer­a med informatör­er och demokratia­ktivister i repressiva stater använder det för intern kommunikat­ion.

”Det är en av följderna av att fungera i anonyma nätverk: om den man tror är en medbrottsl­ing i själva verket är en polis tar det lång tid innan han avslöjas.” Vice ordförande, Electronic Frontier Finland

 ?? MOSTPHOTOS ?? TVEEGGAT SVÄRD. Anonymitet­en som Tor-nätverket erbjuder utnyttjas av brottsling­ar men nätverket har även legitima användning­sändamål.
MOSTPHOTOS TVEEGGAT SVÄRD. Anonymitet­en som Tor-nätverket erbjuder utnyttjas av brottsling­ar men nätverket har även legitima användning­sändamål.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland