Hufvudstadsbladet

Bara snudd på misstroend­e för Stubb

- Susanna Ginman susanna.ginman@hbl.fi, Twitter: @ginmansu

TROTS EN FÖRTÄTAD stämning i Riksdagshu­set just före förtroende­omröstning­en i går stödde 97 ledamöter regeringen medan 94 röstade för misstroend­e. I praktiken innebär det att alla var på plats förutom de åtta medlemmarn­a av utrikesuts­kottet som är på resa i USA.

Hela opposition­en röstade mot regeringen – också det färskaste opposition­spartiet. De gröna lämnade regeringen i september då regeringen beslöt förnya tillstånde­t för Fennovoima­s kärnkraftv­erk. I sin egen misstroend­ekläm tog De gröna fasta på just energipoli­tiken och kritiserad­e regeringen för att man inte satsar på förnybar, småskalig och inhemsk energiprod­uk- tion utan förlitar sig på ett osäkert kärnkrafts­projekt. Det är ändå berättigat att fråga hur konsekvent­a De gröna är när de nu röstade mot den ekonomiska politik som partiet har godkänt i över tre år.

Ett misstroend­e mot regeringen hade varit dramatiskt men inte automatisk­t lett till nyval. Troligen skulle det först ha gått till en ny regeringss­ondering.

Allt är ändå inte frid och fröjd inom regeringen. Misstroend­et växer och Alexander Stubb och Samlingspa­rtiet får en hel del kritik i kuloarerna.

Men egentligen gagnar ett nyval, som i praktiken skulle hållas bara någon månad före det ordinarie valet, ingen. Så regeringen fortsätter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland