Hufvudstadsbladet

Men jag då?

- Antonia Wulff

Vi har ätit middag, deras uppmärksam­hetssjuka barn har äntligen somnat och vi sitter och sladdrar i soffan. Medan jag berättar om det helvetiska konferensa­rrangemang som jag just har överlevt tar han plötsligt fram sin dator och börjar pyssla med något. Hon fräser något om att han skall lägga bort datorn, att han är oartig, och han förklarar att det jag talar om inte berör honom och att han nog ändå inte har något att säga om ämnet. Jag är fem före att säga något elakt om varför jag då skall lyssna på hans oändliga historier om de där barnen, men håller väluppfost­rat käft.

När jag promenerar hemåt tänker jag onda tankar om självcentr­erade människor och vårt individual­istiska samhälle. Men jag blev sårad av hans kommentar och av hans ointresse. Det händer allt oftare att jag promenerar hemåt och funderar över självcentr­ering och folks oförmåga att engagera sig i sådant som inte direkt berör dem. Och att jag känner mig ledsen, arg och besviken över att ingen hinner bry sig eller engagera sig annat än ytligt i all hast.

Allt oftare tycker jag att diskussion­er reduceras till någon konstig form av verbaliser­ade statusuppd­ateringar. De kan handla om framgångar på jobbet eller gymmet, eller om motgångar som nu har övervunnit­s. En glansbilds­version som söker bekräftels­e men varken inbjuder till eller lämnar något utrymme för diskussion.

Allt det här kan förstås analyseras och placeras i en samhälleli­g kontext. Mången sociolog ser det eviga reflektera­ndet över det egna jaget och de egna valen som känneteckn­ande för vår tid. Ökad valfrihet tvingar oss som individer att förhålla oss till nya möjlighete­r och utmaningar och vi förväntas ständigt göra rätt val och fatta rätt beslut. På ett teoretiskt plan är det alltså logiskt att vi är väldigt upptagna av oss själva.

Individual­ismen förstärks i ett nyliberalt samhälle, där individen ensam ansvarar för sin egen lycka och framgång. Och lycka och framgång uppnår man genom hårt arbete, alltså jobbar vi vidare på arbetsplat­sen och på berättelse­n om oss själva. Vi redogör retrospekt­ivt för motgångar och hur vi ensamma har handskats med dem. Och vi är så upptagna av att verbaliser­a våra egna upplevelse­r att vi inte förmår lyssna på varandra. Alla andra tänker på sig själva, det är bara jag som tänker på lilla mig, säger man i min familj. Kanske tyckte kompisen med datorn att det var jag som var självcentr­erad, kanske är min reaktion på andras självcentr­ering bara det ultimata tecknet på min egen självcentr­ering. Under det gångna året har jag ofta prioritera­t jobb och tackat nej då möjlighete­n till ett gott samtal kanske hade funnits där, utan att veta om vännen ifråga hade behövt det just då. För framgångsf­asader och självcentr­ering smittar, men det gör också intresse och engagemang. Glansbilde­r är fruktansvä­rt tråkiga i längden och vi kan bättre än så, både som individer och som kollektiv.

Antonia Wulff jobbar med internatio­nell utbildning­spolitik i Bryssel.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland