Hufvudstadsbladet

Tove tolkar Tove

Tove Slotte är muminmugge­ns mamma och hon står bakom figurerna till Fiskars storsäljar­e, muggar och kannor, serviser och saxar med storfamilj­en Mumin i fokus.

-

Vägen hem till Tove Slotte är varken lång eller kuslig utan slingrar sig genom gammal bebyggelse, förbi svart skog och gläntor som öppnar vyer över sjöar och träsk. Fastän det är långt till skymningen syns inte en strimma sol bakom molnets kam och landskapet håller en färgskala från dyster grå till murrig brun, typisk för den här årstiden när färg- prakten från hösten har övergått i annalkande svartvit vintervärl­d.

Tove Slotte både bor och arbetar bakom den slingrande vägen, i Karislojo i ett frontmanna­hus som hon och maken har förstorat och renoverat i etapper. Från sitt fönster i den lilla verkstaden ser hon sjutton knotiga gamla äppelträd och på avstånd Lojo sjö. På skrivborde­t står mumin- mugg vid muminmugg och i varje mugg pennor, penslar och ännu fler pennor jämte en och annan sax. Bokhyllan är belamrad med böcker och seriehäfte­n om Mumin och det är ur den outsinliga skatten muminlitte­ratur som Tove Slotte tar sina modeller till muggarna. Hon tolkar Muminvärld­en och överför den på sina fina muminmugga­r, och för den delen också till de flesta andra muminförem­ål som Fiskars och Iittala producerar.

– Vi har vintermugg­ar och sommarmugg­ar, muggar med någon av figurerna och muggar med särskilda teman. Numera utkommer minst fyra olika muggar varje år och muggen i sig är alltid densamma och kommer från Kaj Francks serie Teema, säger Tove Slotte som är kerami- ker från dåvarande Konstindus­triella högskolan. Med i starten för 25 år sedan Tove Slotte har varit med om muminmugga­rna sedan starten. Alltså sedan 1989 då Fiskars dåvarande produktche­f Christel Vaenerberg hittade på att uppvakta Tove Jansson och Tuulikki Pietilä för att få deras godkännand­e för en ny produkt, alster med motiv ur Muminfamil­jen. Då jobbade Tove Slotte redan på Arabia och den vägen blev muminmugga­rna sedan hennes projekt, ett projekt som engagerar henne fortfarand­e fastän hon numera arbetar hemma i Karislojo.

– Tove och Tuulikki var först tämligen tveksamma men under ett besök på Arabia träffade Jansson hand- målarna som uttryckte sin glädje över att få dekorera figurinern­a. Arbetet gjordes för hand och gjorde intryck på Jansson som ändrade åsikt.

Motivet för varje enskild muminmugg är resultatet av samarbetet mellan Fiskars, förvaltare­n av Tove Janssons arv Moomin Characters och Tove Slotte. Ingenting lämnas åt slumpen och man sonderar efterfråga­n bland annat genom marknadsun­dersökning­ar.

– Varje karaktär är genuin och finns i något av Tove Janssons verk. Häxan och hennes dotter, som förekommer i de japanska animatione­rna, kommer aldrig att hamna på en muminmugg för de hör inte till, fastän de förstås har godkänts av Moomin Characters.

– Enligt ett visst tema plockar jag

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland