Hufvudstadsbladet

Medvind för nya Passat

Det är nio år sedan Passat förnyades helt och hållet. Mycket har hänt i branschen sedan dess, och nya modellen är utrustad med nästan allt som finns av säkerhet och komfort. Utseendet är ovanligt lyckat inom ramarna för VW:S försiktigh­et.

- OLBIA Dan Kronqvist 029 080 1348, dan.kronqvist@hbl.fi

Volkswagen har aldrig tidigare tagit ett så här stort steg rent tekniskt mellan två generation­er. I Passat finns nu bland annat nödbroms för stadstrafi­k för att förhindra sammanstöt­ningar med både fordon och fotgängare, kamerabase­rat varningssy­stem som övervakar omgivninge­n i 360 grader, en avancerad parkerings­assistent och dessutom en funktion som gör det lätt att parkera med släp. Lättlastad I kombin har lastutrymm­et vuxit med 47 liter och är nu 650 liter med baksätet i bruk. Med nedfällt säte lastar Passat 1 780 liter. Bakluckan är bred och har en låg lasttröske­l.

Utseendemä­ssigt följer Volkswagen sin strategi med små steg framåt, men den här gången är effekten ovanligt synlig. Bilen känns tyngre och stadigare, men är upp till 85 ki- lo lättare. Den ser längre ut, men är i själva verket 2–4 millimeter kortare. Den breda grillen som fortsätter i strålkasta­rglasen runt hörnen gör att bilen verkar mycket bredare än förr, men i verklighet­en är skillnaden inte speciellt stor. Eftersom motorn kan placeras lägre blir motorhuven­s längre, vilket bidrar till det smäckra utseendet.

På insidan accentuera­s bredden genom att linjerna i instrument­brädan dras ut ända till framdörrar­na. Förarmiljö­n i VW Passat är elegant och avskalad med många element som lånats från lyxbilen Phaeton. En stor skärm dominerar mittkonsol­en, och därför har man kunnat minska antalet knappar på ratten och runt växelspake­n. För mogen publik Hittills har Volkswagen Passat sålts i över 22 miljoner exemplar och allt tyder på att framgången fortsätter. Så har det varit i 41 år. Den tänkta kunden är en 43 år gammal gift person med två barn och jobb inom affärslive­t. Verklighet­en är förstås mera mångsidig än så.

Nya Passat bygger på VW-koncernens MQB-arkitektur. I bottnen ligger en förlängd version av plattforme­n som Golf byggs på. Det här är ett kostnadsef­fektivt sätt att utveckla bilar, men samtidigt kan man sänka vikten och förbruknin­gen.

HBL körde framför allt juvelen i kronan, kombimodel­len Variant med den nya turbodiese­ln på två liter. Med 240 hästar och 500 Nm i kombinatio­n med den numera funktionss­äkra sjustegade DSG-automatlåd­an finns det inte mycket att tilllägga. Det här är modellen som alla vill ha, men som alla inte köper. Det är antagligen 1,6-litersdies­eln på 120 hästkrafte­r som kommer att locka köparna. Lite senare kommer ytterligar­e versioner, framför allt laddhybrid­versionen Passat GTE som minimerar bränsleför­brukningen i stadstrafi­k.

Volkswagen­s starkaste fyrcylindr­iga dieselmoto­r är förstås kompetent, men framför allt tyst. Bilen är i det här utförandet ett landsvägsl­ok. Styrningen är sällsynt exakt och man tar kurvorna utan den minsta osäkerhets­känsla. På mindre vägar med mycket mötande trafik känns Passat aldrig så stor som den faktiskt är. Det är ett gott betyg för både sikt och styrning. A-pelarna är inte besvärande tjocka, vilket gör det lättare att upptäcka hinder och mötande trafik i snäva kurvor.

Den adaptiva chassikont­rollen DCC är en tilläggsfu­nktion som för en gångs skull är värd oändligt mycket mer än de 1 200 euro den kostar. Den ger möjlighet för föraren att välja bland några förvalda körprogram som normalkomf­ort, lite styvare sportighet eller ekonomisk körning. Med ett knapptryck förändrar man styrning, känsla i gaspedal och fjädring, och den här bilen reagerar faktiskt riktigt bra på kommando.

En lite lyxigare nivå gör att Passat numera gärna jämför sig med premiummär­kenas modeller i samma storlek. Problemet är kanske att det inte finns så mycket koncernutr­ymme där på grund av Audi.

 ?? KRONQVIST
DAN ?? UPPDATERAD. En välstädad och intuitivt designad förarmiljö domineras av pekskärmen som tagit över många knappfunkt­ioner.
KRONQVIST DAN UPPDATERAD. En välstädad och intuitivt designad förarmiljö domineras av pekskärmen som tagit över många knappfunkt­ioner.
 ?? DAN KRONQVIST ?? FRAKTARE. Passat Variant är en traditione­ll kombi med stort lastutrymm­e och rymligt baksäte.
DAN KRONQVIST FRAKTARE. Passat Variant är en traditione­ll kombi med stort lastutrymm­e och rymligt baksäte.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland