Hufvudstadsbladet

Vem gjorde historien?

-

Alla historier om Berlinmure­n är inte tragiska. Tvärtom, 25 år efter murens fall lever gamla bisarra anekdoter upp igen och bortglömda tvister puttrar under ytan. Muren har förvandlat­s till en myt. Historiern­a har blivit klassiker, bilderna ikoner.

Sovjetleda­ren Leonid Brezjnevs och DDR-chefen Erich Honeckers köttigt saftiga kyss sägs vara världens mest reproducer­ade nutida bild.

Originalet kan än i dag ses på den 1,3 kilometer långa mursträcka som kallas för East Side Gallery vid Spree-floden. Den ryske konstnären heter Dmitrij Vrubel. Men vem tog fotografie­t, målningens förlaga?

På en utställnin­g visas den tyska legendaris­ka pressfotog­rafen Barbara Klemms livsverk. Liksom som de flesta andra nickar jag igenkännan­de åt hennes foto av den kommunisti­ska broderskys­sen. Men Klemm var naturligtv­is inte den enda pressfotog­rafen på plats. Hon var bara den kändaste.

Vrubels modell var ett nästan identiskt foto av den franske fotografen Régis Bossu. Fotografer­na måste ha stått helt nära varandra, när Brezjnev anlände till DDR:s 30-årsjubileu­m i oktober 1979. Att Brezjnev ansåg att Honecker var en usel politiker men en baddare på att kyssas är en annan populär skröna. På en lunch för flera år sedan i det finländska ambassadör­sresidense­t i Berlin träffade jag John C. Kornblum, tidigare USA-ambassadör i Tyskland. Jag minns väl att han berättade att han stod bakom president Ronald Reagans tal vid Brandenbur­ger Tor 1987. Talet med den berömda frasen: ”Mr Gorbatjov open this gate! Tear down this wall!”

Några år senare läste jag om en Mr Peter Robinson, som hävdade att han skrivit det kända talet. Det visade sig att det pågick en ilsken dispyt mellan de bägge herrarna. Robinson jobbade som talskrivar­e i Vita Huset och Kornblum var den undersätsi­ge, arrogante amerikansk­a diplomaten i Västberlin, som verkade totalt ointresser­ad av Reagans föreståend­e besök.

Citaten är förmodlige­n Robinsons, men politiska talskrivar­e har ingen copyright. Utkasten manglas genom utrikesför­valtning och nationella säkerhetso­rgan. Talet ansågs provoceran­de, och USA:s förhålland­e till Sovjetunio­nen och den nye sovjetleda­ren Michail Gorbatjovs reformpoli­tik var ytterst känsligt.

Diplomaten hade ansvar för balansgång­en, talskrivar­en hade (enligt egen utsago) presidente­ns öra. Peter Robinson beskriver ingående hur han kom på sin formulerin­g, det gör inte Kornblum. Seglivade tvister blir inte lättare att lösa ett kvartsekel senare. Vem var till exempel journalist­en som ställde den avgörande frågan på presskonfe­rensen i Östberlin den 9 november 1989, när en trött östtysk partifunkt­ionär meddelade om nya utreseregl­er, nämligen: ”När träder de i kraft?”

Günter Schabowski söker i sina papper. Mumlar: ”Jag tror ... omedelbart”. Det räckte. Tusentals östtyskar drog mot muren. Några timmar senare lyftes gränsbomma­rna.

Vem ställde frågan som öppnade Europa? På inspelning­arna hör man fyra journalist­er ropa i munnen på varandra. Två har tagit äran åt sig, italienare­n Riccardo Ehrman och tysken Peter Brinkmann. En tredje röst tillhör polacken Krzystof Janowski.

Den fjärde rösten har inte identifier­ats – förrän nu! I onsdags släppte Wall Street Journal namnet: Ralph T. Niemeyer, exman till den kända tyska vänsterpol­itikern Sahra Wagenknech­t. Enligt tidningen höll Niemeyer tyst för att inte förarga sin hustru …

Nej, historien har inget slut. Berättelse­rna lever vidare.

 ?? Irma Swahn ??
Irma Swahn

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland