Hufvudstadsbladet

Vem ska diska?

- Maria Sandin kultur@hbl.fi

TEATER Varför måste alltid jag diska?

Text: Agneta Lindroos, Julia Johansson, Karoliina Surma-aho. Regi: Agneta Lindroos. Scenografi: arbetsgrup­pen. Kostym: Nina Silfverber­g m.fl. I rollerna: Julia Johansson och Karoliina Surma-aho. Teater Povres urpremiär på Wasa Teater 31.10

Dricka kaffe. Läsa tidningen. Laga mat. Duka bordet. Spela kort. Diska. Titta på teve. Titta på varandra. Titta bort. Blänga. Få nog. Packa väskan. Packa upp väskan. Laga mat. Duka bordet. Dricka kaffe. Spela kort. Diska.

Enkla vardagssys­slor och de små eller större svarta hål av frustratio­n och dålig stämning som brukar öppna sig kring dem kan vara rätt underhålla­nde i mindre doser; om man inte själv är inblandad alltså. Att de också kan funka på en scen visar Teater Povre i Varför måste alltid jag diska? – en pjäs om ”banala tvister och jättelika konflikter” och svårighete­n att hantera sådana.

Teater Povre, en fri grupp grundad 2007 i Vasa, går alltid sin alldeles egna väg. Med regissören Agneta Lindroos i spetsen och med det fysiska uttryckets betydelse som något av en ledstjärna. Man gör varierad scenkonst som vill överraska, underhålla och engagera.

Den här gången är genren mim och inspiratio­nskällan dels klassisk Chaplin- komik, dels den franska mimaren Étienne Decroux’ tankar om rörelsens dramatiska potential. Föreställn­ingen, som ges på Wasa Teater under november, har improviser­ats fram och är en studie i dynamiken i en nära relation där åren går och både kärleken och kommunikat­ionsproble­men består.

Från ordlös till tvåspråkig De två karaktärer­na gestaltas av Julia Johansson och Karoliina Surma-aho, utan ord och med pregnans, lätthet och tajmning från topp till tå. Den ena lite mer tillknäppt, den andra lite mer uppknäppt, i personliga dräkter med mönster som signalerar likheter och olikheter. Det blir många turer kring köksbordet och konkurrens om den bekvämare av två stolar. Ibland går allt i ultrarapid, ibland blir det kollision, ibland handlösa fall. Och ibland är det rena rama dansteater­n, med eller utan musik.

Helt ordlös är föreställn­ingen inte. Lite behövlig bakgrundsi­nfo får pbli-

”Ibland går allt i ultrarapid, ibland blir det kollision, ibland handlösa fall. Och ibland är det rena rama dansteater­n, med eller utan musik.”

ken i textform. Och plötsligt bjuds vi på en tvåspråkig pjäs i pjäsen där tematiken blir belyst ur en annan vinkel. Ett roligt grepp, men onödigt utdraget och svagare i leverans.

De mimiska partierna förmedlar skönheten i den renodlade rörelsen och synliggör kroppens vitala uttryckskr­aft också i det lilla och allra mest vardagliga. Man hör vad paret tänker och säger fast det inte sägs med bokstäver. Det eviga gnabbet om mitt och ditt och måste du och varför ska alltid jag. Men också några ojdå och tack och förlåt och gemensamma mål.

 ?? FRANK A. UNGER ?? TURER KRING KÖKSBORDET. Julia Johansson och Karoliina Surmaaho i Teater Povres Varför måste alltid jag diska?
FRANK A. UNGER TURER KRING KÖKSBORDET. Julia Johansson och Karoliina Surmaaho i Teater Povres Varför måste alltid jag diska?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland