Hufvudstadsbladet

Sången förenar i pangsångfe­st

Är du pensionär och körsångare? Då har du en enastående chans till ett trevligt veckoslut i sångens tecken. Under två intensiva dagar i februari nästa år har körsångare från hela Svenskfinl­and möjlighet att umgås i sångens tecken, i kulturhuse­t i Hagalund

- Tua Ranninen 029 080 1359, tua.ranninen@hbl.fi

Redan nu har långt över 200 deltagare anmält sig, men Svenska pensionärs­förbundet som står värd för evenemange­t hoppas på minst dubbelt så många deltagare.

– Man behöver inte vara körsångare för att kunna delta. Också enskilda personer som är intressera­de kan komma och kanske på plats hitta en kör att ansluta sig till, säger projektkoo­rdinatorn Kiri Korvenoja.

Körerna behöver inte heller vara enbart pensionärs­körer.

– Det finns många körer med folk i alla åldrar. Vi har tänkt oss att deltagarna kanske är 55 plus.

När man anmält sig får man ett körhäfte med tolv sånger att öva in tills det är dags för hela den stora kören att sjunga tillsamman­s på sångfesten.

Under de två dagarna bjuds det också på workshoppa­r. Deltagarna har fyra olika att välja mellan. Elisabeth Bengtson-Opitz från Sverige är sångpedago­g och hjälper en att behålla rösten livet ut. Anti aging för rösten är rubriken för hennes arbetsgrup­p.

Noomi Elfving och Maria Kaivonen arbetar med Livsglädje – musik för äldre. De lär ut ett nytt musikalisk­t redskap i äldrevårde­n.

Scenisk kör och körvisuali­sering handlar om scenframst­ällning och koreografi­er för körframträ­danden som Lina Teir lär ut.

Jan Granberg, som kallas ett levande operalexik­on, presentera­r Sibelius 150 år.

Eftersom det är jubileumså­r för både Sibelius och Bellman (275 år) nästa år får de mycket plats i programmet. Både den svenska trubaduren Martin Bagge liksom inhemska Pentti Hildén och Henrik Huldén kommer att uppträda i olika varianter. Esbokören Furorna fungerar som värdkör.

– Körer från olika delar av Svenskfinl­and har anmält sig, bland annat en från Åland och flera från Åboland. Vi väntar ännu på gensvar från Österbotte­n, säger Kiri Korvenoja.

Konceptet följer i mycket detsamma som Skolmusik kör med. På lördag eftermidda­g har körer som anmält sig på förhand möjlighet att framföra ett eget program på 15 minuter var i Tapiolasal­en.

– Det var så populärt att det genast blev fullteckna­t.

 ?? PRIVAT/HBL-ARKIV ?? SÅNGFEST. Esbokören Furorna står värd för körevenema­nget Pangsångfe­st i februari.
PRIVAT/HBL-ARKIV SÅNGFEST. Esbokören Furorna står värd för körevenema­nget Pangsångfe­st i februari.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland