Hufvudstadsbladet

Staden, storslagen och fruktansvä­rd

- HBL

Temalördag i storstäder. Yle Teema 21.00. Redan år 2050 kommer tre av fyra människor på jorden att bo i städer. Klarar städerna det? Och människorn­a? Och varför blomstrar vissa städer medan andra krymper? Vem bestämmer om städernas framtid?

Kvällens inledande globala dokumentär­film Urbanized från 2011 är ett mångröstat inlägg om stadsplane­ring. Världsberö­mda arkitekter, tänkare och stadsbor från hela världen resonerar kring stadsplane­ring och urbaniseri­ngens världsomsp­ännande utmaningar från Rio de Janeiro till Bogotá, från New York till Stuttgart. Norman Foster, Rem Koolhaas och Oscar Niemeyer är bland de intervjuad­e.

Urbanized är den tredje och sista delen av Gary Hustwits filmtrilog­i om design, formgivnin­g och planering. Tidigare delar är Helvetica och Objectifie­d. Filmerna går från det lilla till det stora, från planeringe­n av bokfonter till planeringe­n av hela storstäder.

Kvällens andra dokumentär klockan 22.20 är musikdokum­entärfilma­ren Julien Temp- les hyllning till sin hemstad London. Vad skulle London vara utan sina konstnärer, nytänkare, musikarbet­are, rebeller och immigrante­r?

London – The Modern Babylon från 2012 är en stadssymfo­ni bestående av arkivmater­ial.

Filmen inrymmer hundra år av storstaden­s historia. Kronologin har ersatts av ett collage där London, förutom en populärkul­turell vagga och smältdegel för språk och kulturer, också är förtrycket­s, upprorets och upploppens stad. Ljudspåret består av såväl Clash, Sex Pistols och X-Ray Spex som Pink Floyd, Pet Shop Boys och Lily Allen.

 ?? YLE ?? STORSTADST­EMA. Peking är en av de städer vi besöker i kvällens temapaket.
YLE STORSTADST­EMA. Peking är en av de städer vi besöker i kvällens temapaket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland