Hufvudstadsbladet

HBL frågar

1. Äter du tonfisk? 2. Vet du vad MSC-certifikat­et och WWF:s fiskguide är?

- TEXT Mikael Piippo FOTO Susanna Vainiorant­a

Tiina Oksanen

1 Inte längre. Det är oekologisk­t och tonfisken tar slut. Jag slutade köpa tonfisk för ett par år sedan när medierna rapportera­de om överfiske på tonfisk.

2 Ja, det gör jag. De berättar vilka fiskproduk­ter som är ekologiska och trygga att äta så att det ändå blir kvar för kommande generation­er.

1 Jag äter tonfisk, ibland några burkar i månaden, ibland betydligt mindre. För det mesta köper jag tonfisk på burk. Vilken sort jag köper beror på ändamålet men oftast blir det tonfisk i olja eller i vatten.

2 Jag vet ungefär vad de är, eftersom jag läst något smått om dem i tidningar. De har att göra med skyddspoli­tik och förebyggan­de av tjuvfiske. Men det är sällan som man tar sig tid att titta närmare på tonfiskbur­karna om man har bråttom i butiken.

1 Jag äter inte tonfisk, kanske främst av naturskydd­sskäl. Förr åt jag färsk tonfisk, men det är flera år sedan. Jag slutade när jag märkte att den började försvinna från butikerna.

2 De finns till för att man ska kunna kontroller­a om det lönar sig att äta en viss vara, och vilka arter som är utrotnings­hotade. Visst har jag tidigare bekantat mig med de där listorna.

1 Ja, oftast på burk men om någon bjuder på biff tackar jag inte nej. Jag äter en eller två burkar tonfisk per månad. Jag vill ha helt vanlig tonfisk i vatten eller olja, utan några kryddor. Den enorma mängden olika alternativ irriterar mig, det är svårt att hitta den rätta bland dem.

2 MSC-certifikat? Jag vet inte vad det är, det kan hända att jag någon gång hört om det. WWF:s fiskguide har jag aldrig hört talas om.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland