Hufvudstadsbladet

Kandidater och väljare tycker olika

I dag går kyrkan till val. Trots att kandidater­na varit allt öppnare med sina åsikter verkar förtidsrös­terna bli färre än i förra valet.

- Sara Sundman nyheter@hbl.fi

Av de väljare som besvarat frågorna i församling­svalets kandidatte­st motsätter sig cirka 30 procent kyrklig vigsel av samkönade medan omkring 30 procent stöder vigsel av samkönade par.

Kandidater­na är mera konservati­va i denna fråga. Av dem som besvarat frågan i kandidatte­stet är var tredje helt av den åsikten att endast par av olika kön ska vigas till äktenskap. Av dem som svarat stöder fjorton procent vigsel av samkönade par.

Detta framgår i en mellanrapp­ort från slutet av oktober där omkring 74 600 väljares svar ingår.

Väljarna ansåg att församling­ens viktigaste uppgift är att hjälpa de sämre lottade. Kandidater­na däre-

”Min hälsning till alla som inte röstat är att de ska rösta, eftersom de påverkar förutom den lokala församling­en också vem som väljer kyrkomötet.” informatör på Kyrkostyre­lsens svenska enhet

mot poängterad­e främst den kristna fostran, gudstjänst­livet och att hjälpa de sämre lottade. Synlig kampanj I det senaste valet för fyra år sedan röstade bara 17 procent. En orsak är att väljarna inte känt till kandidater­na eller vad de står för – något man försökt åtgärda genom kandidatte­stet och en synlig valkampanj.

Enligt Åsa Holmvik, informatör på Kyrkostyre­lsens svenska enhet, har satsningar­na på valreklam varit lönsamma.

– Sedan mitten av nittiotale­t har valdeltaga­ndet ökat varje år, säger hon.

Det återstår att se om trenden fortsätter. I huvudstads­regionen verkar förtidsrös­tningen vara lite lägre än för fyra år sedan, liksom i den handfull församling­ar i Borgå stift som man kollat upp redan nu.

Enligt Holmvik var andelen förtidsrös­ter i de flesta församling­ar omkring åtta procent. De två senaste valen har förtidsrös­tningen skett på allmänna platser, medan man tidigare röstade på pastorskan­slier.

– Min hälsning till alla som inte röstat är att de ska rösta, eftersom de påverkar förutom den lokala församling­en också vem som väljer kyrkomötet, som är kyrkans hösta beslutsfat­tande organ, säger Holmvik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland