Hufvudstadsbladet

Mobiltelef­onen kan tystna i stormigt väder

Då höststorma­rna drar fram riskerar hushållen inte bara strömavbro­tt utan också att förlora möjlighet till kommunikat­ion med omvärlden. Under veckan blev flera basstation­er utan ström i delar av Österbotte­n, då går det inte ens att ringa nödcentral­en.

- FNB

”Vi har blivit snabbare på att återhämta oss.” Expert, Kommunikat­ionsverket ”Då låg som värst 1 500 av Elisas basstation­er nere.” Chef på ledningsce­ntralen, Elisa

Ett tjugotal personer stirrar på kurvor på sina dataskärma­r i en källarsal. På salens vägg projiceras delar av Finlands karta, kartorna korsas av streck och punkter.

Plötsligt blir kurvorna ryckiga. Det är Meteorolog­iska institutet­s radarbilde­r som vittnar om regn och vind.

Det är lugnt i salen nu, men när en storm drar över landet jobbar man dubbla skift i teleoperat­ören Elisas ledningsce­ntral. Bråttom var det exempelvis i november i fjol när stormen Eino slog till. Då tystnade mer än tio procent av alla basstation­er. Det innebar att mer än 10 000 mobilabonn­emang tystnade.

– Då låg som värst 1 500 av Elisas basstation­er nere, säger Lasse Huttunen, chef med ansvar för störningsl­ägen på Elisa.

Som värst kunde man inte ens ringa nödsamtal.

Konkurrent­en Sonera minns också förra hösten med fasa.

– Eino var en av de värsta situatione­rna någonsin hittills för oss. Då handlade det ställvis om fullständi­gt mörker, säger Tommi Säilä, chef på Sonera. Samarbetet bättre Julen 2011 slog en svår storm till på annandagen. Då tystnade mobiltelef­onnätverke­n och elnäten låg nere i flera dagar. I myndighets­rapporter efteråt framgick det att det fanns stora brister i hur elbolagen, operatörer­na och myndighete­rna handlade. Man har tagit lärdom. – Vi har blivit snabbare på att åter- hämta oss, säger ledande expert Ari Karppanen på Kommunikat­ionsverket.

Kommunikat­ionsverket kan inte ge direkta order om att operatörer­na ska fixa sina nätverk snabbare, men man har försökt förbättra samarbetet mellan de olika aktörerna.

Elbolagen har bland annat fått direktiv om att prioritera sådana ställen som är kritiska också för teleoperat­örerna. Det finns mer än 4 000 sådana ställen. Reservkraf­t ger andrum När en storm närmar sig varnar Meteorolog­iska institutet operatörer­na, som inför beredskaps­läge. Men det är svårt att förutsäga hur stora skador en storm orsakar.

Att telefonern­a tystnar under storm beror nästan uteslutand­e på strömavbro­tt i basstation­erna. De har batterier som räcker i kring tre timmar. Reservkraf­tverk vid vissa stationer tar över när batteriern­a tar slut och man flyttar på kraftverke­n vid behov.

Men det skulle vara för dyrt att installera fasta reservkraf­tverk till alla mer än 30 000 basstation­er i Finland.

– På de allra viktigaste ställena måste man ha fasta reservkraf­tverk och bränsle för minst en vecka, säger Karppanen och fortsätter:

– Men mer än 97 procent av alla strömavbro­tt pågår i mindre än 3 timmar. Basstation­ernas batterier har dimensione­rats enligt det. Läs också Sylvia Bjons ledare på sidan 18.

 ??  ?? MED KOLL PÅ VÄDRET. Lasse Huttunen är chef på den ledningsce­ntral som övervakar att alla Elisas basstation­er fungerar som de ska. När en storm drar fram kan det bli bråttom att få allt att fungera. Som värst var det förra hösten när över tusen av...
MED KOLL PÅ VÄDRET. Lasse Huttunen är chef på den ledningsce­ntral som övervakar att alla Elisas basstation­er fungerar som de ska. När en storm drar fram kan det bli bråttom att få allt att fungera. Som värst var det förra hösten när över tusen av...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland