Hufvudstadsbladet

Finsk teknik lockade japaner

Trenden med allt fler uppkopplad­e apparater har gjort finländska Ubisecures identifier­ingsteknik eftertrakt­ad. Företaget, som grundats av Charles Sederholm, köptes för några veckor sedan av ett japanskt bolag.

- Patrik Harald 029 080 1325, patrik.harald@hbl.fi, Twitter: @Patrik_Harald

Charles Sederholm grundade Ubisecure strax efter millennies­kiftet. Företaget utvecklar produkter som håller koll på vem som får logga in i olika nättjänste­r. Systemet identifier­ar användaren som person eller till exempel enligt yrkesroll, och ger utifrån den informatio­nen användaren tillträde till det innehåll han eller hon har rätt till.

Trots att över 40 procent av finländarn­a använder Ubisecures tjänster varje månad, möter användaren aldrig företagets varumärke. Ubisecures teknik håller sig i bakgrunden, inbyggd i tjänsterna hos till exempel Skatteverk­et, Itella, S-gruppen och vissa försäkring­sbolag. Eftertrakt­at kunnande Ubisecures teknik har blivit globalt topprankad av analytiker som följer branschen. Tidigare i höst köptes företaget av japanska Globalsign. Att japanerna ville komma över den finska tekniken hänger samman med den växande trend som kallas internet of everything, det vill säga

”Man får inte hindras av rädsla för att misslyckas. Också de som inte når ända fram skaffar sig värdefull kunskap.”

CHARLES SEDERHOLM

att inte bara människor, utan också allt fler apparater, är uppkopplad­e till nätet.

Den här utveckling­en gör att behovet av identifier­ingslösnin­gar växer kraftigt när också en mängd apparater behöver kunna avgöra vem som har tillträde till dem. Själv har Globalsign teknik för att identifier­a apparater, medan Ubisecures teknik identifier­ar personer. I den växande internet of everything-trenden blir den här kombinatio­nen värdefull.

Före affären finkammade det japanska bolaget marknaden i jakten på rätt sorts kunnande. Globalsign hade långt över hundra uppköpskan­didater på sin lista men efterhand gallrades alla utom Ubisecure bort.

– Vi råkade finnas precis på en punkt som passade Globalsign­s strategi.

Affären passade också Ubisecure som länge sökt ett sätt att bättre få ut sina produkter globalt. Vad Sederholm och de andra ägarna fick för sitt företag har de inte berättat, men Sederholm säger att de är nöjda – an- nars hade köpet inte blivit av. Affären betyder ändå inte att han tänker slå sig till ro med pengarna.

– Jag är inte den typen, säger Sederholm, som nu fortsätter som ansvarig för den globala affärsutve­cklingen för produktomr­ådet.

Efter affären kommer Ubisecures nuvarande personalst­yrka på ett tjugotal personer att fördubblas. Rekryterin­gen sker lokalt.

– Den nya ägaren investerar i Finland både i och med köpet och också framöver i form av nyrekryter­ingar. Trots att bolagets aktier nu finns i Japan fortsätter våra produkter att vara finländska.

Enligt Sederholm har branschen utvecklats enormt sedan Ubisecure grundades.

– I början fick vi förklara också för branschfol­k vad det är vi gör. Nu vet åtminstone branschfol­ket vad det handlar om. Mängden tjänster som kräver inloggning har ökat enormt. Vi hade tur på så sätt att vi genast lyckades komma med i de stora tjänsterna.

Också attityden till företagand­e överlag har ändrats sedan Sederholm själv startade, och just nu upplever Finland något av en boom för uppstartsf­öretag. Men den har inte uppstått ur tomma intet – enligt Sederholm är utveckling­en en process som har en klar historia. Flera av dagens framgångsr­ika uppstartsf­öretag har grundats av entreprenö­rer som varit med både en och två gånger tidigare, och som nu till slut lyckas. Just det här är en viktig ingrediens i företagand­et.

– Det hör till att alla inte har framgång, annars vore någonting fel. Men visst finns det de som lyckas, och så finns det de som lyckas väldigt bra. Man ska naturligtv­is sträva efter att lyckas, och får inte hindras av rädsla för att misslyckas. Man måste minnas att också de som inte når ända fram skaffar sig värdefull kunskap som är till nytta nästa gång, säger Sederholm.

En annan sak som ändrats till det bättre jämfört med Sederholms första år som entreprenö­r är omvärldens attityd till Finland.

– I dag förknippas Finland på ett helt annat sätt med högteknolo­gi, kunskap och kompetens. Ingen höjer längre på ögonbrynen för att man kommer från Finland. De senaste 10–15 åren har Finland blivit en erkänd global innovation­shubb. Det har hjälpt oss mycket.

 ?? NIKLAS TALLQVIST ?? FLER ANSTÄLLDA. Här på Innopoli i Esbo verkar företaget Ubisecure som leds av Charles Sederholm. Företagets teknik har blivit globalt topprankad av analytiker, vilket lockade det japanska företaget Globalsign. Efter att av företaget köptes av...
NIKLAS TALLQVIST FLER ANSTÄLLDA. Här på Innopoli i Esbo verkar företaget Ubisecure som leds av Charles Sederholm. Företagets teknik har blivit globalt topprankad av analytiker, vilket lockade det japanska företaget Globalsign. Efter att av företaget köptes av...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland