Hufvudstadsbladet

Omstridd omröstning delar det katalanska folket

I dag går en del av katalanern­a till valurnorna för att säga om de vill ha en självständ­ig stat. Den omstridda omröstning­en har lett till att klyftan mellan regeringen i Madrid och regionrege­ringen i Barcelona bara har blivit djupare.

- BARCELONA – Jag är katalan – inte

spanjor.

Den 18-åriga ingenjörss­tuderanden Alex Jordá, som sitter och äter sen frukost med sina studiekomp­isar på en bänk på Plaça de Castella i Barcelonas gamla stad, tvekar inte en sekund när jag frågar hur han ser sig själv.

– Det spanska och det katalanska är skilda kulturer. Och jag vill ha ett självständ­igt Katalonien.

Jämngamla studiekomp­isen Alba Ibányez är lika säker hon också.

– Det handlar också om pengar. Den spanska regeringen behandlas oss dåligt och tar mera pengar än vi får tillbaka. Det är som om ett gäng kompisar går ut för att äta skaldjur och så är det en av dem som knappt får några skaldjur alls men måste betala mera än de andra.

Artur Riero är däremot inte så säker, varken på om han alls ska rösta eller om han vill ha självständ­ighet.

– Fast det känns nog som om folk tittar snett på en i andra delar av Spanien när man säger att man kommer från Katalonien.

Dagens omröstning är omstridd. Den skulle ursprungli­gen vara en rådgivande folkomröst­ning, men den spanska regeringen drog frågan inför grundlagsd­omstolen som i mitten av oktober förbjöd processen för att få överväga frågan – något som kan ta månader.

Då bestämde den katalanska regeringen med premiärmin­ister Artur Más i spetsen att i stället organisera något de kallar en skriftlig opinionsmä­tning, där frivilliga ställer upp som valfunktio­närer. Men inte heller den fick godkänt utan grund- lagsdomsto­len har förbjudit den också – något Katalonien­s regering inte godkänner. Nu har den i stället dragit den spanska regeringen inför rätta för att den kränker katalanern­as yttrandefr­ihet.

Språk och ekonomi Det är särskilt två beslut som har retat upp katalanern­a, säger finlandssv­enska Johan Häggman som jobbar med flerspråki­ghetsfrågo­r i Bryssel och är expert på Katalonien.

– Grundlagsd­omstolen underkände deras undervisni­ngssystem där alla ämnen i alla skolor undervisas på katalanska – också där 95 procent är spansktala­nde.

Häggman säger att det andra är det autonomiav­tal som omförhandl­as vart femte år men där regeringen i Madrid inte gick med på katalaner-

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland