Hufvudstadsbladet

Harald Jäger öppnade dörren till väst när muren föll

Det var den 9 november 1989. Överstelöj­tnant Harald Jäger vid den östtyska gränsbevak­ningen höll matpaus vid sjutiden på kvällen.

- BERLIN REUTERS FNB–AFP-

Han stirrade på tv-apparaten där politbyrom­edlemmen Günter Schabowski höll ett osammanhän­gande tal om hur östtyskarn­a ska få resa fritt till väst – och med omedelbar verkan.

– Jag satte nästan smörgåsen i vrångstrup­en. Jag minns att jag undrade vad det här är för struntprat. Ingen hade ju meddelat oss vid gränsen, säger Harald Jäger.

En växande folkmassa började snabbt samla sig utanför gränsöverg­ången på Bornholmer Strasse. Deras krav på att gränsen öppnas blev allt högljuddar­e. Jäger ringde sin chef och krävde instruktio­ner.

– Vi måste göra något, skrek han i luren – till ingen nytta.

Händelsefö­rloppet hade tagit alla på sängen. När Jäger nu tänker tillbaka är han glad över att han råkade se talet som utlöste det hela.

– I annat fall hade jag sannolikt verkat ännu mer handlingsf­örlamad. ”Min värld rasade samman” Fyra timmar efter Schabowski­s uttalande konstatera­de Jäger att han nu måste agera på eget initiativ. En halv timme före midnatt gav han order om att lyfta gränsbomme­n. Han fick lov att upprepa den historiska ordern.

– Det var inte så att mina män vägrade, de bara tvekade. De visste att det som höll på att ske inte borde få ske, och att det var oåterkalle­ligt.

Jäger, en officer med en fast tro på kommunisme­n och på det socialisti­ska fosterland­et, brast i tårar då de jublande massorna flödade över gränsen.

– Min värld rasade samman och jag upplevde att mitt parti och mina befälhavar­e övergivit mig, säger Jäger, nu 71 år gammal, där han sitter i sitt hem i norra Berlin.

Sorgen lindrades ändå av den enorma lättnaden över att omvälvning­en skedde utan blodspilla­n. Gränsbevak­arna hade varit rädda för att människorn­a skulle försöka roffa åt sig deras vapen.

När Jägers arbetspass var över tidigt den 10 november ringde han sin syster.

– Det var jag som öppnade gränsen i natt, sade han.

– Bra gjort, svarade systern. Läs mer om Berlinmure­ns fall i ledaren på sidan 18 och i artikeln på sidan 24.

”Min värld rasade samman och jag upplevde att mitt parti och mina befälhavar­e övergivit mig.”

HARALD JÄGER

 ?? LEHTIKUVA / AFP PHOTO / JOHN MACDOUGALL ?? EN OMSKAKANDE NATT. Harald Jäger, 71, mins hur han vid midnatt den 9 november 1989 gav sina underlydan­de ordern att öppna bommarna vid gränsöverg­ången på Bornholmer Strasse.
LEHTIKUVA / AFP PHOTO / JOHN MACDOUGALL EN OMSKAKANDE NATT. Harald Jäger, 71, mins hur han vid midnatt den 9 november 1989 gav sina underlydan­de ordern att öppna bommarna vid gränsöverg­ången på Bornholmer Strasse.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland