Hufvudstadsbladet

Kvarlevor kan vara saknade studenter

Mexikanska gängmedlem­mar har erkänt att de dödat saknade studenter i Iguala och slängt deras kvarlevor i en flod.

- FNB-TT

Men innan identifier­ingarna är klara vägrar föräldrarn­a att acceptera sönernas öde.

Historien om de 43 studentern­a som försvann i Mexiko i september kan vara på väg att klaras upp. Tre medlemmar av knarkkarte­llen Guerreros Unidos har erkänt att de dödat männen. Studentern­a ska ha mördats efter att de lämnats över till gänget av polis.

Riksåklaga­re Jesús Murillo Karam visade på en presskonfe­rens videoinspe­lningar där gängmedlem­marna berättar att de satte kropparna i brand, stoppade resterna i plastsäcka­r och slängde några av dem i en flod i staden Cocula.

Anhöriga säger att de fått veta att sex säckar med oidentifie­rade kvarlevor samlats ihop längs med floden i staden som ligger omkring 17 kilometer från Iguala, den plats där studentern­a sist sågs i slutet av september, skriver BBC.

Svårt brända Nu väntar ett mödosamt arbete för att med hjälp av dna fastslå identitete­rna, vilket försvåras av att kvarlevorn­a är i så pass dåligt skick.

– Jag kommer att göra allt i min makt för att vi ska kunna lyckas med identifier­ingen, så att vi får veta huruvida det var studentern­a, säger Murillo Karam enligt CNN.

Tidigare i veckan greps den förre borgmästar­en i Iguala och hans fru misstänkta för att ha varit hjärnorna bakom bortförand­et.

Föräldrarn­a till de saknade har länge riktat sin vrede mot regeringen och de säger att de inte kommer att acceptera att deras barn är döda innan de får ett slutgiltig­t besked från oberoende argentinsk­a rättsmedic­inska experter som deltar i utredninge­n.

– Så länge det inte finns några bevis är våra söner levande, säger familjerna­s talesperso­n Felipe de la Cruz på en presskonfe­rens, skriver AFP.

Misstro mot regeringen En annan förälder säger att regeringen har förhastat sig i ett försök att få slut på de omfattande protestern­a som blossat upp kring försvinnan­det och nu vill tysta allmänhete­ns krav på svar.

– Regeringen försöker lösa saker på sitt sätt för att göra sig av med detta stora problem som den ställts inför, säger Israel Galindo till spanska CNN och tillägger:

– Min son är vid liv. Min son är vid liv. Min son är vid liv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland