Hufvudstadsbladet

Muren föll men delningen består

Indelninge­n i öst och väst syns fortfarand­e i partisympa­tierna, 25 år efter det att Berlinmure­n föll.

- Yrsa Grüne yrsa.grune@hbl.fi

När Berlinmure­n föll för 25 år sedan bladades eufori med försiktigh­et. Alla visste att stora utmaningar återstod innan man kunde tala om ett enat Tyskland.

Man kan säga att den tyska drömmen har förverklig­ats över förväntan. Från att ha varit Europas gossen Ruda på grund av sitt förflutna under Hitlers styre, har Tyskland fått komma in i de finaste salongerna. Ingen talar längre om att hålla Tyskland i schack, tvärtom. Det enda grekerna fruktade när finanskris­en var ett faktum var att Tyskland skulle lämna euron.

Utan den tyska generatorn hade hela eurosystem­et förmodlige­n stupat. I dag finns det knappt en utnämning eller ett val inom EU där Tysklands åsikt inte beaktas. När förbundska­nsler Angela Merkel varnar brittiske premiärmin­istern David Cameron att inte gå för långt när det gäller beslut som går emot unionens grundprinc­iper, till exempel fri rörlighet, väger hennes ord tungt. INRIKESPOL­ITISKT ser det mer komplicera­t ut. Det senaste Bundestagv­alet blev en personlig seger för Merkel. Hon kunde också dra en suck av lättnad över att inte det nationalis­tiska Alternativ­e für Deutschlan­d klarade röstspärre­n för att kunna ta plats i förbundsda­gen.

Som den skickliga politiker Merkel är, insåg hon också att hon behövde socialdemo­kraterna SPD ombord på regeringsf­lotten om hon skulle bevara sin starka ställning inom EU. För SPD var det inte ett lätt beslut att gå med. Erfarenhet­erna av att samregera med det borgerliga CDU/CSU har visat sig vara ödesdigra för partiets väljarstöd. Men med i Merkels regering gick SPD ändå till slut.

Att SPD i lokalvalet i Thüringen för ett par månader sedan fick bara 12 procent av väljarnas röster medan CDU blev störst med över 30 procent väckte farhågor om att SPD än en gång får sota för samarbetet med högern. Eftersom vänsterpar­tiet Die Linke knep andra platsen i Thüringen med cirka 28 procent av rösterna finns det säkert ett korn av sanning i detta. SJU VECKOR efter valet i Thüringen sitter SPD och förhandlar med Linke och Die Grünen om att samre- gera i Thüringen – under ledning av Linkes Bodo Ramelow. Det finns stora skillnader i partiernas syn på en rad frågor, men alla försäkrar att det ska gå att hitta en lösning inom de närmaste veckorna. Traditione­llt är kombinatio­nen med de två röda och det enda gröna det naturligas­te alternativ­et till Merkels högerblock, trots att den regeln inte alltid har gällt.

Självfalle­t ogillar Merkel SPD:s drag – 70 procent av medlemmarn­a röstade för förhandlin­gar med de övriga rödgröna partierna – och hon har inte hållit igen med sin kritik.

För SPD har både samregeran­det med Merkel på federal nivå och de pågående förhandlin­garna i Thüringen samma mål: att säkra sin position inför det nästa Bundestagv­alet så att Tysklands nästa förbundska­nsler kommer från SPD och inte från CDU.

För Linke är situatione­n så bra den kan vara. Partiet ser ut att för första gången i partiets historia få en tung regeringsp­ost från december. Ramelow betecknas som moderat inom sitt eget parti. Om han lyckas förstärka hela partiets program och image i den riktningen växer SPD:s problem ytterligar­e.

Sedan är det en annan sak att det kan vara betydligt svårare att sammanjämk­a partiernas åsikter på federal nivå än det är på det lokala planet.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland