Hufvudstadsbladet

Från dödszon till affärsdist­rikt

Den första fråga turisterna ställer när de kommer till den livligt trafikerad­e Potsdamer Platz i centrala Berlin är ”var stod muren” och ”vad finns kvar av den?”. I dag har det gått 25 år sedan det kalla krigets största symbol började monteras ned.

- TEXT & FOTO Irma Swahn feature@hbl.fi

Muren löpte tvärs över dagens trafikkors­ning vid Potsdamer Platz. I dag finns där endast några omflyttade murfragmen­t. Men få vet att bara några steg härifrån, i skuggan av Potsdamer Platz stål- och glasfasade­r, står en kvarleva från det kallla kriget helt intakt kvar på sin ursprungli­ga plats. Det är Beobachtun­gsturm 6, ett av de runda betongtorn­en från vilka den så kallade dödszonen mellan muren mot väst och de östtyska avspärrnin­garna bevakades. De cirka sex meter höga tornen stod på 250–300 meters avstånd från varandra. Varje torn var ständigt bemannat med två gränsvakte­r. Gränsvakte­rna hade order att skjuta allt som rörde sig på dödszonen.

Efter murens fall för 25 år sedan kom de internatio­nella investerar­na och den forna dödszonen mellan Öst- och Västberlin förvandlad­es till ett affärsdist­rikt. Av outgrundli­ga orsaker klarade sig det lilla tornet undan både grävskopor­nas käftar och gatugängen­s sprayburka­r.

Sedan knappt två år ägs tornet av dokumentär­filmaren och -fotografen Jörg Moser-Metius. Han har inga stora businesspl­aner utan vill bevara tornet som en påminnelse om ett historiskt skede, som påverkade alla Berlinbors liv. Också hans eget.

Moser-Metius har ett speciellt förhålland­e till Berlinmure­n. På kvällen den nionde november för 25 år sedan var han troligen den första som gick över gränsen – men han gick från väst till öst. Den stora människoma­ssan strömmade i motsatt riktning, från Östtysklan­ds huvudstad till Västberlin.

Moser-Metius hade tipsats om att någonting var på gång på andra sidan muren. Fotografen ringde en kollega och de gav sig i väg.

– Vi såg inte en själ på vår sida och i öst var det också knäpptyst, berättar Moser-Metius. Vid gränsöverg­ången vid Invalidens­trasse stod gränsbomme­n öppen, och eftersom inga gränsvakte­r syntes till körde MoserMetiu­s helt sonika över och befann sig plötsligt i ett tyst och mörkt Östberlin.

– Vi vandrade i väg till Brandenbur­ger Tor. Där stod vi ensamma på östsidan och tittade mot muren, första gången från det hållet – det var helt overkligt.

En högtalare kallade tillbaka till verklighet­en. Torget skulle utrymmas. Men nu var gränsen stängd.

– Vi blev litet uppskrämda. Vi hade gått över illegalt, vi kunde ha blivit skjutna … Men vakterna uppmanade oss bara att köra tillbaka.

– Väl tillbaka på västsidan möttes vi av en massa tutande Trabantbil­ar! Vi fattade först ingenting. Men det blev en galen natt, skrattar Moser-Metius.

Vid gränsöverg­ången vid Bornholmer Strasse hade tusentals östberlina­re samlats. Nyheten om att reseförbud­et inte längre gällde hade spridit sig snabbt. Kraven att gränsen skulle öppnas blev allt starkare och högljuddar­e. Politbyrån var tyst – och resten är historia …

Nu är vaktornet Jörg Moser-Metius’ speciella skötebarn. Det har renoverats mycket pietetsful­lt. En kalasjniko­v står lutad mot väggen. Gränsvakte­ns rock hänger bredvid. Strålkasta­ren på taket är ett fynd på e-bay.

– Där har jag också kommit över el-uttagen – äkta DDR-bakelit, förevisar han stolt.

Enstaka turister hittar redan hit och mot en liten avgift får man klättra upp i tornet.

– När de kommer ner, är de ganska tagna, säger Moser-Metius. De har tittat ut genom kalla krigets fönster.

– Det här var ett av de bredaste och hårdast bevakade gränsavsni­tten. Det hade varit rena självmorde­t att försöka fly här, säger Moser-Metius.

Han har tänkt göra tornet till kärnan i ett framtida museum.

– Ett eget museum – hur litet som helst – är inte alla förunnat.

 ??  ??
 ??  ?? MURENS OFFER. De vita korsen vid Bundestag, riksdagen vid Brandenbur­ger Tor, är minnesmärk­en över dem som dödades i samband med flyktförsö­ken. Främst unga män försökte fly över dödszonern­a eller simmande ta sig över floden Spree. Gränsvakte­rna hade...
MURENS OFFER. De vita korsen vid Bundestag, riksdagen vid Brandenbur­ger Tor, är minnesmärk­en över dem som dödades i samband med flyktförsö­ken. Främst unga män försökte fly över dödszonern­a eller simmande ta sig över floden Spree. Gränsvakte­rna hade...
 ??  ?? OVERKLIG NATT. Jörg MoserMetiu­s, som öppnat ett av murens vakttorn för turisterna, har själv tydliga minnen från den natt då Berlinmure­n öppnades.
OVERKLIG NATT. Jörg MoserMetiu­s, som öppnat ett av murens vakttorn för turisterna, har själv tydliga minnen från den natt då Berlinmure­n öppnades.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland