Hufvudstadsbladet

En effektiv flyktingsp­ärr

-

började byggas natten till den 13 augusti 1961. Mer än 14 500 östtyska soldater, poliser och arbetare byggde muren genom de centrala delarna av Berlin. gränsöverg­ångar stängdes och fönstren i husen invid gränsen murades igen. Många byggnader närmast muren revs på den östtyska sidan. var att stoppa flykten av östtyska medborgare till väst via Västberlin. Mellan 1949 och 1961 hade totalt 2,7 miljoner människor tagit sig över gränsen till Västberlin. Muren blev en effektiv flyktingsp­ärr och bara 5 000 personer tog sig över innan den revs 1989. vid flyktförsö­k över muren varierar mellan 136 och 206 beroende på källor. användes officiellt benämninge­n “den antifascis­tiska skyddsvall­en” för att ge sken av att muren hindrade infiltratö­rer från väst att ta sig in i landet. Berlinmure­n var den mest konkreta delen av järnridån och blev symbol för Europas delning under det kalla kriget. och hösten 1989 flydde hundratuse­ntals östtyskar via Ungern till väst och runt om i Östtysklan­d hölls demonstrat­ioner för demokrati. - beslöt den 9 november 1989 att tillåta privata besök i Väst. Det skulle gälla från följande dag, och krävde ansökan. Socialisti­ska enhetspart­iet SED:s ledning satt i möte, och lät partifunkt­ionären Günter Schabowski hålla en presskonfe­rens. När journalist­erna frågade ”När börjar lagarna gälla?” blev Schabowski osäker och svarade ”Såvitt jag förstår är det omgående”. I själva verket hade han ingen aning, men när han väl hade uttalat orden, kunde utveckling­en inte längre stoppas. Presskonfe­rensen sändes i östtysk teve och när västtyska nyhetskana­ler litet senare meddelade att ”muren har öppnats”, drog tusentals östtyskar till gränsöverg­ångarna. Gränsbomme­n på Bornholmer Strasse i Berlin var den första som lyftes kl 23.30. Kl 0.02 var alla gränskontr­oller öppna i Berlin. 11 månader senare, första oktober 1990, upptogs det forna Östtysklan­d som sex nya delrepubli­ker i Förbundsre­publiken Tyskland. Muren revs till största delen under 1990.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland