Hufvudstadsbladet

Burleskt och barbariskt

- Wilhelm Kvist 029 080 1294, wilhelm.kvist@hbl.fi

KLASSISKT Radions symfoniork­ester Dir. Santtu-Matias Rouvali. Anu Komsi, sopran. R. Strauss, Glière, Tiensuu. Musikhuset 7.11.

Vokalmusik i olika former, både med och utan solist, stod på programmet när Radions symfoniork­ester uppträdde på Musikhuset i fredags.

Av Richard Strauss framfördes två nummer ur hans operor, såväl De sju slöjornas dans ur Salome som orkestersv­iten med axplock ur Rosenka- valjeren. Om Strauss i Salome rör sig på exotiska domäner med barbariskt robusta teman och förförande flöjtsolon, är uttrycket snarare burleskt eller till och med groteskt i Rosenkaval­jeren (1911) med dess dekadenta valser i fin-de-siècle-anda.

Vid sidan om Strauss bedårande musik hördes två stycken med koloraturs­opransolis­t, dels ukrainaren Reinhold Glières konsert för koloraturs­opran och orkester, dels JukkaTiens­uusVoice verser, som skrivits på beställnin­g av Yle men som redan har framförts i både Frank- furt, Borgå och London innan Helsingfor­s stod i tur.

Voice verser är raffinerat skriven musik på typiskt Tiensuuvis. Tiensuu använder sig här av bekanta element, bland annat mikrointer­valler och spatiala ekoeffekte­r med instrument­grupper utspridda runtom i salen, grupper som sångsolist­en Anu Komsi får ta kontakt med och etablera ett förhålland­e till.

Om stycket inlednings­vis är lidelseful­lt med klassiska klagande lamentoso-motiv och emotionell­t en aning återhållsa­mt, tilltar intensitet­en och farten längs styckets gång. Mot slutet är det här jox à la Tiensuu när det är som bäst och till och med orkestern involveras i att dra sina suckar och kommentera solistens insatser.

Ukrainaren Reinhold Glière är i dag så gott som okänd som kompositör, mest känd är han kanske som Mjaskovski­js och Prokofjevs lärare. Glière skrev också fyra konserter, för valthorn, cello, harpa och koloraturs­opran, av vilka den sistnämnda är oftast framförd. Dessvärre är Glières vokalismus­ik som formlöst sentimenta­lt snömos – själv har jag svårt att sörja att inte denna musik framförs oftare.

Sångsolist­en Anu Komsi gjorde ett varierande intryck. De allra högsta tonerna i Glière hördes nog, men oproportio­nerligt svagt. I Tiensuu gjorde hon flera vokala kullerbytt­or med humoristis­k touch.

RSO var i god form. Santtu-Matias Rouvali dirigerade sedvanligt dansant och speciellt blecket visade sig på styva linan i Rosenkaval­jerensvite­n. Om tempot i De sju slöjornas dans var något makligt, vägdes det mer än väl upp av ett grepp där varje fras formades smidigt, andandes, levande och elegant.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland