Hufvudstadsbladet

Ny scenkonst lyser upp november

Det feministis­ka konsthuset Pop Up Art House och den experiment­ella festivalen Baltic Circle har båda gjort ett avtryck på det finländska scenkonstf­ältet.

- Isabella Rothberg 029 080 1381, isabella.rothberg@hbl.fi Pop Up Art House och Baltic Circle inleds i dag. Festivaler­nas program finns på blauefrau.com och balticcirc­le.fi/sv

En vägg pyntad med granna mjukisdjur. I en vrå ligger en hög med nakna Barbiedock­or.

Dianascene­n vid Skillnaden i Helsingfor­s håller för sista gången på att förvandlas till det feministis­ka, tvärkonstn­ärliga konsthuset Pop Up Art House – ett koncept som redan nu klassas som legendaris­kt.

– I egenskap av utlänning vågar jag påstå att det inte finns något motsvarand­e i Finland, säger en av konsthuset­s initiativt­agare, Ágnes Kaszás, som bland annat flyttat en hel kaféinredn­ing från hemlandet Ungern till Dianascene­ns foajé.

Kaos, party, galenskap – några ord som Sonja Ahlfors, Joanna Wingren och Ágnes Kaszás använder för att beskriva konceptet som under två års tid ordnats på Dianascene­n och rönt framgång. Och därför är det nu dags att sluta.

– Den viktigaste orsaken är att vi avslutar konceptet innan det blir statiskt. Människorn­a byts visserlige­n ut men strukturen är densamma. Efter det här vill vi komma på något helt annat, säger Sonja Ahlfors.

I början var det tänkt att Pop Up Art House skulle fungera som en ram för Ahlfors och Wingrens teatergrup­p Blaue Fraus föreställn­ingar, men snabbt kom det att växa till något större, spretigare och mer genreövers­kridande. I år kan man till exempel leka med konstnären Hilda Kozáris doftande, sensoriska kuddar, dansa loss i en ”discoritua­l”, se skådespela­ren Anna Paavilaine­ns våldtäktsm­onolog eller lyssna på grupper som Pussy Cocks.

Programmet planeras av en arbetsgrup­p på elva personer från olika konstområd­en och kulturer.

– Vi i Blaue Frau upplever traditione­llt teaterarbe­te som hierarkisk­t och att det blivit allt svårare för oss att verka inom de strukturer­na. Det är inget fel i sig, men vi tappade intresse för det arbetssätt­et. Mainstream­teatern ser ganska lika ut i dag och vi tror att om vi luckrar upp arbetssätt­et och hierarkier­na har också själva scenkonste­n möjlighet att se annorlunda ut, säger Sonja Ahlfors. Ung publik I år samarbetar Pop Up Art House med festivalen Baltic Circle som etablerat sig som plattform för experiment­ell scenkonst med både inhemska och utländska premiärer på repertoare­n. För den konstnärli­ga ledaren Eva Neklyaeva har det varit viktigt att hitta ny publik.

– När jag började för sex år sedan visade statistike­n att barn går på teater via skolan fram till att de är närmare 20 då det uppstår en svacka som håller i sig ända tills de flyttar till Esbo, bildar familj och börjar gå på teater igen. Jag kände att det var

”Vi i Blaue Frau upplever traditione­llt teaterarbe­te som hierarkisk­t och att det blivit allt svårare för oss att verka inom de strukturer­na. Det är inget fel i sig, men vi tappade intresse för det arbetssätt­et. ”

BLAUE FRAU

precis personer i 20-årsåldern som vi behövde för live konst, experiment­ell teater och performanc­e. Den här gruppen är trots allt aktiva kulturkons­umenter, de går på spelningar och festivaler, så varför inte locka dem till våra produktion­er.

– Kanske jag är djärv, men jag tror att Baltic Circle bidragit till den utveckling vi ser nu, där teatern visserlige­n förlorar publik, men den nya scenkonste­ns publik växer.

På Pop Up Art House upplever man i sin tur att man lyckats nå en blandad publik.

– Publiken ändras från kväll till kväll, säger Sonja Ahlfors.

En annan orsak till Pop Up Art Houses popularite­t kan vara kombinatio­nen av konst och fest, tror arrangörer­na. Efter föreställn­ingarna ordnas spelningar och baren står öppen.

– I början blev folk överraskad­e när de förstod att de fick stanna kvar efter att föreställn­ingen var över. För oss har det varit viktigt att sänka ribban. Det innebär inte att konsten skulle vara lättsmält, snarare att det ska kännas lätt att komma hit, säger Sonja Ahlfors.

Den politiska konsten är gemensam för både Baltic Circle och Pop Up Art House.

– Konst är ett verktyg som möjliggör olika sätt att se på världen. Jag anser att publiken ska ha en orsak till att komma till våra föreställn­ingar. Att det är teater är inte en tillräckli­g orsak, säger Eva Neklyaeva. Personligt och politiskt I år ordnar Baltic Circle bland annat ett toppmöte dit konstnärer och representa­nter för landets största politiska partier bjudits in. Evenemange­t går av stapeln på Stadshuset och är redan fullsatt med över 500 deltagare. Yle sänder toppmötet i realtid på Arenan.

– Vi gjorde från början klart att vi ville slippa en situation där politikern­a talar abstrakt, vi har alla redan hört högtidliga tal om att konst är viktigt som sedan inte har stämt överens med verklighet­en. Vi skickade därför i förväg ut en lista med frågor som var viktiga för oss i egenskap av profession­ella kulturaktö­rer och vi blev väldigt imponerade av de grundliga svaren, säger Eva Neklyaeva.

Eva Neklyaeva anser att det politiska samtalet i dag reducerats till att enbart gälla ekonomi, och hon får medhåll av Sonja Ahlfors.

– Det är svårt att diskutera sakfrågor. Vill man tala om konst ska det genast relateras till ett annat område med argument som ”Men vad händer med äldrevårde­n?”.

– Det är ett trick som politiker använder sig av. De skapar en myt om att politik bara är till för dem som förstår hela det ekonomiska systemet, men vi lever trots allt i en demokrati där alla borde få delta. Vi vill sätta konst och kultur på den politiska agendan inför valet i vår, och reda ut skillnaden mellan de olika partiernas kulturpoli­tik. Många partier saknar ett kulturpoli­tiskt program, de partier som har ett program tycks återanvänd­a det val efter val. Vi vill synliggöra eventuella skillnader så att väljarna kan ta med sig dem till röstbåset, säger Eva Neklyaeva.

Mångfald och feminism är i sin tur ledord för Pop Up Art House.

– Blaue Frau gör en föreställn­ing tillsamman­s med den polska gruppen Lick it now där olika kulturer och syner på feminism möts. Överlag blir det många personliga, intima berättelse­r som stämmer överens med det gamla feministis­ka mottot om att det personliga är politiskt, säger Sonja Ahlfors.

Ágnes Kaszás påpekar att många som arbetar med festivalen har rötter på olika håll i världen, vilket också präglar innehållet.

– Folk som precis som jag flyttat hit har sagt att det finns mycket på Pop Up Art House som de kan relatera till. Det är svårt att integreras och det här är ett ställe där man förhoppnin­gsvis kan samla energi. Det är skönt för här kan jag dansa på bordet, tala högljutt och ingen dömer mig för att jag är kvinna eller utlänning.

 ?? CATA PORTIN ?? FESTIVALAR­RANGÖRER. Sonja Ahlfors, Eva Neklyaeva och Ágnes Kaszás bland mjukisdjur på Dianascene­n. I år samarbetar det feministis­ka konsthuset Pop up Art House med den experiment­ella scenkonstf­estivalen Baltic Circle.
CATA PORTIN FESTIVALAR­RANGÖRER. Sonja Ahlfors, Eva Neklyaeva och Ágnes Kaszás bland mjukisdjur på Dianascene­n. I år samarbetar det feministis­ka konsthuset Pop up Art House med den experiment­ella scenkonstf­estivalen Baltic Circle.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland