Hufvudstadsbladet

Klädbytard­ag i stället för nya plagg

Med den nationella klädbytard­agen vill Marthaförb­undet uppmuntra till en medveten klädkonsum­tion: det mest ekologiska plagget är det du redan har hemma.

- Marianne Sundholm 029 080 1378, marianne.sundholm@hbl.fi

Klädutbude­t har ökat och prisen på massproduc­erade plagg rasat under det senaste årtiondet. Dagens låga klädpris har lett till att många köper kvantitet i stället för kvalitet.

– Vi köper för mycket för att det är för billigt, säger Janine Smeds, ekonomiråd­givare på förbundet. Men räknar vi ihop värdet på kläder vi inte använt eller bara använt några gånger blir det beaktansvä­rda summor. Få tänker på att också skåputrymm­e kostar i reda pengar.

Klädbytard­agen som ordnas på olika orter lördag 15.11 går inte ut bara på att byta kläder med varandra, utan också på att påpeka att kläder vi redan har kan användas bara de får lappas, stoppas, sys om eller kombineras med något annorlunda än tidigare. Formgivare­n Elin Sandholm föreläser om kläder och kvalitet på klädbytard­agen i Ekenäs, inom ramen för Marthaförb­undets projekt Garderoben.

– Många av oss kan stå framför ett fullt klädskåp och ändå inte veta vad vi ska sätta på oss. Jag tror inte det handlar om att garderoben är full med fula kläder, utan om att någon detalj är fel. Plagget har kanske blivit noppigt eller behöver lappas eller så sitter det bara inte rätt.

Som textillära­re stöter Sandholm hela tiden på dragkedjor som behöver bytas och knappar som ska sys i. Dels håller många plagg i butiken inte hög standard, dels har kunskapen att lappa kläder fallit bort när det är så billigt att köpa nytt.

– Det saknas också kunskap om material. Textilbran­schen har utvecklats så mycket de senaste åren att man inte kan känna till alla nya syntetiska material och undvika de dåliga.

En bra regel är att undvika sådana plagg som till hundra procent består av syntetmate­rial, det vill säga till 100 procent är tillverkat på kemisk väg. Blandninga­r är bättre.

– Polyester och bomull stöder varandra eftersom bomullen andas medan polyestern är kraftig och inte skrynklar.

Sandholm vill att folk slutar impulshand­la och i stället funderar på vad de verkligen behöver. Den här årstiden är krävande då butikerna fylls med glittriga festkläder, trots att de flesta i verklighet­en ska på bara en eller två julfester och egentligen inte behöver en ny utstyrsel till varje fest.

– Vi blir lite lurade som konsumente­r, marknaden utnyttjar oss.

Projekt Garderoben behövs enligt Marthaförb­undet också för att konsumente­rna behöver mera informatio­n om vad klädkonsum­tionen har för följder för miljön, marknadsek­onomin och hälsan. I dag slänger finländare­n i medeltal bort 14–17 kilo textilier per person. Bara en bråkdel når välgörenhe­tsorganisa­tionerna.

 ?? KARIN LINDROOS ?? FÖRNYA EKOLOGISKT. Lördag 15.11 ordnar Marthaförb­undet för andra året en nationell klädbytard­ag. Klädbytarm­odell på bilden är Astrid Lindroos.
KARIN LINDROOS FÖRNYA EKOLOGISKT. Lördag 15.11 ordnar Marthaförb­undet för andra året en nationell klädbytard­ag. Klädbytarm­odell på bilden är Astrid Lindroos.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland