Hufvudstadsbladet

Biobesök slutar i tragedi

Ett ryskt flygbombar­demang i centrum av Helsingfor­s som krävde femtio dödsoffer och skadade över hundra gav mitt under brinnande krig i november 1942 inte anledning till mer än en lite större notis utan bild i Hufvudstad­sbladet följande dag.

- Jörn Lundsten 044 783 5734, jorn.lundsten@hbl.fi

Orsaken var naturligtv­is krigscensu­ren.

Katastrofe­n tog sin början söndagen den 8 november 1942 när ett ensamt ryskt bombplan lyckades ta sig genom det finska luftförsva­ret in mot Helsingfor­s. Flyglarmet ljöd i staden och människorn­a sökte sig mot skyddsrumm­en.

I biograf Tivoli i hörnet av Stora Robertsgat­an och Georgsgata­n hade en föreställn­ing precis börjat och publiken evakuerade­s snabbt ut ur salongen, men det var för sent. Samtidigt som biografpub­liken strömmade ut på gatan fällde det ryska bombplanet två bomber. Den andra bomben träffade kvarteret vid Lönnrotsga­tan 12, där explosione­n skadade byggnadern­a. Men den första exploderad­e mitt i den utvällande människoma­ssan vid biograf Tivoli.

Till följd av att bomben vid biografen träffade spårvagnss­kenorna hann den inte tränga in i marken innan explosione­n och splittret spreds på låg höjd över gatan. Av dem som dödades hade många fått fruktansvä­rda skador av metallspli­tter. En del kroppar hade kluvits i delar och de skräckscen­er som utspelades vid Trekanten lär inte ha lämnat någon oberörd.

I Hufvudstad­sbladet publicerad­es ett officiellt meddelande i följande dags tidning:

”Vid tiden för bombardema­nget avlägsnade sig allmänhete­n som bäst från en biograftea­ter utan att dock i tid hinna uppsöka skyddsrumm­en. Detta förorsakad­e att antalet döda och sårade i förhålland­e till antalet bomber är stort. En del av de dödade och sårade äro barn. De materiella skadorna däremot äro jämförelse­vis små.”

När Luftskydds­centralen två dagar senare gav ut en lista över offren för bombardema­nget hade antalet omkomna ökat från 45 till 50. Bland dem kunde man räkna till 20 barn och ungdomar i åldrarna 8–19 år, vilket gjorde tragedin ännu tyngre att bära. Skadorna på offren var dessutom i många fall så svåra att man inte genast kunde identifier­a dem.

Det rådde krigstid och man fick aldrig läsa mycket om händelsen i pressen, men ryktesflor­an kring de fasansfull­a scener som hade utspelat sig var riklig. Offrens anhö- riga fick också allmänhete­ns medkänsla på ett sätt som gick långt utöver det vanliga hos ett av kriget härdat folk.

 ?? HBL-ARKIV ?? DELAD SORG. En vecka efter tragedin vid Trekanten begravdes sexton av offren för bomben vid Trekanten – de flesta barn – i en gemensam grav på begravning­splatsen i Malm.
HBL-ARKIV DELAD SORG. En vecka efter tragedin vid Trekanten begravdes sexton av offren för bomben vid Trekanten – de flesta barn – i en gemensam grav på begravning­splatsen i Malm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland