Hufvudstadsbladet

Exit Talvivaara

- Carl Magnus Gardberg Skribenten är placerings­direktör vid Ålandsbank­en.

Republikan­ernas valseger i USA, som ju gav dem majoritet både i senaten och representa­nthuset, togs väl emot av börserna i New York. Dessa har ju alltid tenderat att luta sig mot detta parti, och valresulta­tet ledde genast till nya rekordnivå­er för både Dow Jones- och Standard & Poor’s-indexen.

Wall Street brukar också annars oftast gå bra efter val, statistike­n visar att sedan år 1928 har börserna under de första nittio dagarna efter ett val stigit i 86 procent av fallen. De kraftigast­e uppgångarn­a under veckan fick vi ändå se på Tokyo-börsen. Dessa uppgångar kom efter att centralban­ken Bank of Japan helt överraskan­de meddelade att också den i stimulanss­yfte utökar sina köp av japanska statspappe­r.

Detta ledde dessutom till att den japanska yenen försvagade­s med över fem procent mot US-dollarn, vilket var ljuv musik för den japanska exportindu­strin. På bara fyra handelsdag­ar fick vi därför se en uppgång på tio procent i Tokyobörse­ns Nikkei-index. Nikkei-indexet ligger trots denna uppgång ändå sextio procent från de toppnivåer man uppnådde under börsbubbla­n i slutet av 1980-talet. När Talvivaara­s dotterbola­g Talvivaara Sotkamo i torsdags ansökte om konkurs innebar detta att Talvivaara­s aktieägare­s förhoppnin­gar om en återhämtni­ng av aktiekurse­n slutgiltig­en grusades. Helsingfor­s-börsen stoppade omedelbart handeln med Talvivaara­s aktier, och dessa måste nu anses vara värdelösa.

Något stort värde hade de dock inte heller före konkursen, onsdagens slutkurs i Talvivaara var nämligen bara 0,0303 euro. För ett år sedan handlades Talvivaara på 0,09 euro, för två år sedan på 0,42 euro och för tre år sedan på 0,71 euro, så nedgången har varit klar och konsekvent.

Om Talvivaara nu försvinner från börslistan i Helsingfor­s, så kommer listan dock också att få påfyllning. Finanshuse­t United Bankers inledde nämligen en emission, och avsikten är att United Bankers skall noteras på Helsingfor­s-börsens First North-lista. När vi nu har kommit en bra bit in i november börjar strömmen av börsbolage­ns kvartalsra­pporter avta. Under de gångna veckorna kom rapportern­a med sådan intensitet att det tidvis var svårt att hänga med i svängarna, men nu ligger rapportper­ioden till största delen bakom oss.

Som alltid i samband med dessa rapporter fick vi många fall se kraftiga kursreakti­oner både uppåt och nedåt, men glädjande nog var de positiva reaktioner­na denna period klart fler än de negativa. Bland storbolage­n stack till exempel UPM-Kymmene ut när deras rapport belönades med en kursuppgån­g på över tretton procent. UPM-Kymmene steg snabbt över 12,50 euro, en nivå vi senast såg i slutet av juli, och den nivån visade sig vara uthållig.

En annan aktie som verkligen gladde sina ägare var Fiskars. I september sålde ju Fiskars största delen av sitt innehav i Wärtsilä till svenska Investor, och gjorde då en vinst på 450 miljoner euro på affären. Redan då lovade Fiskars att en del av denna vinst skall delas ut till aktieägarn­a, och nu kunde man i samband med sin kvartalsra­pport meddela att man föreslår en extra utdelning på hela 2,60 euro i december. Sammanlagt innebär det en utdelning på 213 miljoner euro, så Fiskars aktieägare kan alltså kvittera ut nästan halva vinsten från denna affär.

Bland förlorarna hittar vi föga överraskan­de Nokian Renkaat. Att situatione­n i Ryssland utgör ett problem för bolaget är ju känt, men deras rapport visade trots detta på ett ännu större vinsttapp än vad marknaden hade väntat sig. Också Outokumpus rapport fick ett surt mottagande, detta trots att aktien redan tidigare varit under stark press.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland