Hufvudstadsbladet

Mästaren Mizoguchi

- Hans Sundström 029 080 1379, hans.sundstrom@hbl.fi

Bio Klassiker: Sagor om en blek mystisk måne efter regnet. Yle Teema 18.00. Kenji Mizoguchi fick sitt stora genombrott i väst med Sagor om en blek mystisk måne efter regnet (Ugetsu monogatari, Japan 1953). En film som i lysande bildsekven­ser skildrar ett skeende som är både påtagligt konkret och sällsamt spöklikt.

Handlingen utspelar sig i ett av inbördeskr­ig splittrat Japan på 1500-talet. I en by bor den fattige krukmakare­n Genjuro ( Masayuki Mori) och hans svåger, bonden Tobei ( Sakae Ozawa) med sina familjer. Genjuro drömmer om rikedom och Tobei om samurajära. Då Genjuro lyckas sälja sina produkter och återvänder från staden med klingande guldmynt växer aptiten och snikenhete­n. Och i staden blir krukmakare­n besatt av en förförisk skön gengångers­ka, prinsessan Wakasa ( Machiko Kyo) medan Tobei på falsk väg lyckas etablera sig som samuraj. Men bägge har låtit sig fångas i illusioner­nas fälla. Hemma väntar tragedin och uppvaknand­et.

Men även i denna tragiska värld finns skönheten då Mizoguchi kombinerar en hård verklighet med ljuva spöksyner. I filmen kan man skönja ett buddistisk­t färgat budskap med begär som oundviklig­t leder till lidande. Men där finns även en existentie­ll konflikt mellan skönhet och verklighet, mellan konsten och livet.

Den diskreta kameran observerar de mänskliga ofullkomli­gheterna och den ödesbundna tragiken. Ibland briljerar Mi- zoguchi med vidunderli­gt vackra panorering­ar och skapar ett poem som är inhöljt i mist och dimma. Men också kriget och våldet är ständigt närvarande. Tankarna kan gå till orientalis­ka laveringar, Katsushika Hokusais (1760–1849) träsnitt eller rentav till den flamländsk­a mästaren Brueghel.

Den italienska filmforska­ren Fernaldo Di Giammatteo har påpekat att Mizoguchi inte låter sig fångas i någon ideologisk fälla. ”Människan lever i en tragisk värld vars lagar ingen förmår överträda. Men för Mizoguchi finns skönheten trots allt, där denna tragiska och vilda värld återspegla­s även i det understa samhällssk­iktet, i de mest hopplösa existenser”.

 ?? DAIEI FILM ?? MÄSTERVERK. Kenji Mizoguchis mest kända verk är ett humanistis­kt diktverk om en krukmakare, hans svåger som vill bli krigare och deras familjer under inbördeskr­ig.
DAIEI FILM MÄSTERVERK. Kenji Mizoguchis mest kända verk är ett humanistis­kt diktverk om en krukmakare, hans svåger som vill bli krigare och deras familjer under inbördeskr­ig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland