Hufvudstadsbladet

Vem fan ser nu i mörkret!

-

”I allmänhet är det rejält med sanningen”, säger Kari Soppela, född 1944, åt sin dotter dokumentär­filmaren Mari Soppela. Tillsamman­s har de börjat utreda vem Kari Soppelas tyska far egentligen var. Han är en av de 400 ”tyskungar” som efter kriget växte upp i Finland mer eller mindre väl sedda av släkt och grannar.

I början av filmen får man intrycket att det är dottern som är den pådrivande, den som vill sätta ord på sin fars faderlöshe­tsupplevel­se och tala om ”trauma”. Medan Kari, vänlig men oförståend­e frågar: ”Och hur sku det då synas på mig att jag har det, det där traumat?”

Men under den timslånga filmen utvecklas dynamiken mellan far och dotter på upptäcktsf­ärd bland eventuella tyska släktingar, och deras olika motiv för att komma den tyska fadern på spåren börjar klarna. Mari Soppela kanske drömmer om en ny släkt eftersom hennes förra film Family Files (2002), om farmoderns depression och död, ledde till söndring med en del av släkten. Och Kari Soppelas syn på sin uppväxt som tyskbarn är kanske lite mera komplex än han först vill erkänna, trots att han växte upp med morfar, mostrar och morbröder som var snälla, och det mesta blev ganska bra.

Familjen Soppelas historia är inget ovanligt dokumentär­stoff, tvärtom har vi sett en och annan liknande film om att söka sina rötter. Men på ett lustigt sätt är ämnet alltid intressant, också för oss som tror oss veta vems barn vi är. För att vi är människor och intres- serade av det mysterium i oss alla som vi ändå inte riktigt kan förstå hur mycket vi än vet – vem är jag, varifrån, på väg vart? Därför kan vi leva in oss i far och dotter Soppelas önskan att veta och förstå, att gestalta detaljerna. När Kari Soppela frågade sin mamma vem hans far var, sa hon en gång: ”Vem fan ser nu i mörkret!”

En lugn, skönt seg och ganska rörande film är resultatet av Sop- pelas önskan att kasta ljus över en död farmors mörkerstun­d. Huruvida hon lyckas eller inte måste åskådaren bestämma själv. Vad är det som gör att man är en familj, undrar Soppela. Är det de gemensamma generna, de gemensamma fotona av familjefes­ter – eller är det hemlighete­rna och grälen?

TV1 21.30, repris lördag 13.10

PIA INGSTRÖM

 ?? FOTO: YLE ?? SLÄKTFORSK­NING. Mari Soppela åker till Tyskland med sin pappa Kari Soppela för att hitta farfar.
FOTO: YLE SLÄKTFORSK­NING. Mari Soppela åker till Tyskland med sin pappa Kari Soppela för att hitta farfar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland