Hufvudstadsbladet

Piskrapp eller förmaning?

- Tobias Pettersson journalist

Dagens tidning inleder vi i sällskap med den islamiska polisen i provinsen Aceh i Indonesien. Den här specialpol­isens jobb är att se till att invånarna följer den religiösa lagen – sharia.

För bara tio år sedan härjades Aceh svårt av både krig och naturkatas­trofer. Nu har gevären tystnat, och samhället har byggts upp på nytt efter tsunamins massförstö­relse. Men i stället har en våg av konservati­v islamism sköljt över regionen, som historiskt hållit hårt på sin integritet. Nu kan brott mot sedlighets­reglerna bestraffas med offentlig piskning.

Islamforsk­are ser Aceh som ett av de färskaste exemplen på en sträng nyislamist­isk tendens, som drivits till sin yttersta spets på många håll i Mellanöste­rn och i nordöstra Nigeria.

På bilden ovan ger de grönklädda kvinnliga shariapoli­serna unga kvinnor direktiv om hur de ska klä sig för att inte bryta mot religionen­s påbud: allt utom ansiktet och händerna ska skylas. Det går inte alltid lika fredligt till som på bilden.

När fotograf Benjamin Suomela och jag följde med en av shariapoli­sens patruller under deras räder måste vi flera gånger nypa oss själva för att försäkra oss om att det som hände faktiskt hände. Så overkliga kändes situatione­rna för oss, som inte var bekanta med shariapoli­sens metoder.

Ändå är det vardag för miljoner människor.

 ?? FOTO: BENJAMIN SUOMELA ??
FOTO: BENJAMIN SUOMELA
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland