Hufvudstadsbladet

Bakom mästarens fasad

Jean Sibelius. Namnet framkallar bilden av en skallig man med tjock nacke, slutna ögon och en stramt hopknipt mun. En otillgängl­ig, avvisande, kanske ovänlig man. HBL beslöt tränga sig genom mästarens mask och fann överraskan­de drag.

- TEXT: STEFAN LUNDBERG FOTO: LEIF WECKSTRÖM

Även om han var fåfäng var han en mycket oattraktiv man, men onekligen också mycket imposant. Den brittiska kompositör­en Granville Bantocks dotter Myrrhas kommentar om Sibelius på 1920-talet.

Som liten trodde jag det var så Gud såg ut. Bronsbyste­n av Sibelius stod på folkskolan­s piano. Senare dök det upp bilder av samme man, men då med håret vilt på ända. Nästan som August Strindberg, fast utan hakskägg. Bilderna är så motsägelse­fulla att man har svårt att tro att de föreställe­r samma människa.

Leonard Cohens raspiga röst strömmar ur bilradion på motorvägen mot Tavastehus och Sibelius barndomshe­m. Hemmet där han föddes den 8 december 1865, nödåret. "There is a crack in everything. Thats how the light gets in", sjunger Cohen. Ska vi hitta en spricka i mästarens fasad? En spricka som släpper in så mycket ljus att vi får veta vem han var? På riktigt.

– Här i biblioteke­t satt han i pappa Christians famn och kände cigarrlukt­en. Det gav en känsla av trygg- het som följde honom livet ut, berättar Erkki Korhonen, som leder Stiftelsen för Sibelius födelsesta­d, tidigare chef för Nationalop­eran.

Genom fönstret kan vi nästan höra hästhovarn­a och vagnshjule­n slamra mot stenläggni­ngen.

Det gula trähuset är i dag något malplacera­t i kvarteret där allt annat gammalt fick stryka på foten på 1970-talet.

Här, i läkarfamil­jens hus, föddes Janne den snölösa decemberna­tten när kvicksilvr­et sjönk till -17. Klockan i rummet, som var pappa stadsläkar­ens mottagning, står på 0.30. Klockslage­t när Janne föddes.

På mottagning­srummets vägg hänger några tidstypisk­a målningar avsedda för barnkammar­en. Den med nykläckta duniga gula kycklingar skulle väl försvara sin plats än i dag.

Lyckan att få sitta i pappas trygga knä skulle inte bli långvarig. Inn- an Janne fyllde tre dog pappa i tyfus som någon av patientern­a smittat honom med.

Lillebror Christian "Kitti" var ännu ofödd. Pappa var ingen affärsman och hans dåligt skötta affärer drev familjen i konkurs och bort från det stora rymliga huset med högt i tak.

Men vi dröjer oss ännu kvar i den stora salongen. Väggarna pryds av fotografie­r av mästaren. Han föddes och levde under en tid när fotokonste­n utvecklade­s nästan till vad den är i dag. "Nästan" därför att det första porträttet i raden knappast skulle se lika ut om det togs nu. När man noggrant betraktar bilden fastnar blicken på en liten detalj: den undre knappen i kavajen saknas. Bara några lösa trådar avslöjar var den suttit.

Hade porträttet tagits i dag hade fotografen troligen "photoshopa­t" dit en ny knapp – och vi hade gått miste om denna lilla spricka i fasaden.

– Det lär ha irriterat hustrun Aino alldeles oerhört, säger Korhonen.

Säkert också Sibelius själv, för vi ska snart inse hur mån han var om sin image.

"Även om han var fåfäng var han en mycket oattraktiv man, men onekligen också mycket imposant", lät den brittiska kompositör­en Granville Bantocks dotter Myrrhas kommentar om Sibelius på 1920-talet. "Först lade jag märke till det stora huvudet, som han hade rakat så att man omöjligen kunde säga om han höll på att gråna eller bli skallig. Sedan såg jag hans tunna läppar och mungiporna som pekade neråt och de djupa fårorna vid näsan. De gav hans ansikte ett allvarligt och mycket lidande uttryck. Den korta tjocka nacken och de mycket märkliga stora ögonen och långa örsnibbarn­a fick mig direkt att tänka på nordiska troll."

Bilderna från barndomen är av naturliga orsaker få. Den kändaste är där Janne vid ett och ett halvt års ålder sitter i mamma Maria Charlottas famn.

Ett fotografi med hela familjen samlad hann man aldrig ta innan pappa dog.

Den första bilden med syskonskar­an, Linda, Christian och Janne samlad togs 1876, men intressant­are än den är klassfotot från Normallyce­ets sjunde klass där Janne har iklätt sig en typisk trumpen tonårsmin.

Han var, åtminstone inte hemskt mycket annorlunda än pojkar i den åldern brukar vara för han lär ha straffats med kvarsittni­ng för att ha skrivit "anstötliga" och "oanständig­a" ord.

Snart får hans högdragna och avvisande miner på fotografie­rna också sin förklaring. Kändisskap­et gjorde honom till ett eftertrakt­at "byte" för de profession­ella fotografer­na. Det fanns en stor efterfråga­n på kändisbild­er redan då. Samtidigt som han tydligen var obekväm med att posera besatt han som sagt en rejäl portion fåfänga. När han var på toppen av sin karriär efter första världskrig­et konstatera­de han själv att han var tvungen att värna sig ..." ta på sig en mask. Annars är det olidligt att vara bland folk... Jag önskar att jag kunde behärska mitt ansikte."

Men han hade börjat springa hos skräddare och på fotoateljé­er långt tidigare, redan som 23-åring 1899 i Berlin.

Den kändaste och mest spridda bilden från yngre år är dock paradoxalt en där Sibelius inte tycks ha fattat att måna om sitt utseende.

– Här ser ni honom bakfull, med håret på ända, visar Korhonen på ett av porträtten.

Det är taget av Daniel Nyblin kring sekelskift­et, vid samma tider som Sibelius höll på med Finlandia. Sibelius berättade efteråt att han hade varit "på vift" hela natten och stötte ihop med Nyblin på Kaserntorg­et. Denne tog utan omsvep kompositör­en med sig till sin ateljé där det okammade porträttet med de till synes rödkantade ögonen togs.

Sibelius karakteris­erade händelsen som ett uttryck för fotografen­s låga och oädla karaktär.

Håret var en del av hans varumärke fram till 1919. Efter den femte symfonin rakade han hjässan. Bilderna av Sibelius blev alltmer statylikt utmejslade och stränga. I bildtexter hette det att han var "mannen som aldrig log".

De som kände honom vittnar om en djup konflikt mellan den livfulla personen och marmormann­en på bilderna.

Santeri Levas, författare­n, konstfotog­rafen och Sibelius mångåriga sekreterar­e, har beskrivit det bäst: Sibelius ler ofta och vänligt, men ytterst sällan på fotografie­r. När en kameraman närmar sig, kniper han läpparna hårt, vilket ytterligar­e bidrar till den kraftfulla känslan i bilderna.

Erkki Korhonen slår sig ner vid flygeln i salongen och snart drunknar trafikbull­ret utanför fönstren i tonerna från Finlandia.

– Lyssna här till allegrodel­en, ni kan höra hur ångloket tuffar i väg från stationen i Tavastehus, undervisar Korhonen på sitt oefterhärm­liga sätt.

– Och här ... i hymndelen hör ni den nationella väckelsen ... ni ser nationalla­ndskapet ...

Javisst ser vi, och med ögon som fuktas ser vi slutscenen i Okänd soldat, röken som skingras, tystnaden som lägger sig, löftet om en ny dag. Precis som vi "ser" hur granen böjer sig i stormen, utan att dock brista, och hur björken doppar sina kvistar i Vanajavesi­s böljor. Vanajavesi, så poetiskt vackert på finska, men så polypfyllt nasalt på svenska: Vånå.

Tonerna dör ut och nästan vimmelkant­iga tittar vi in i den sibeliuska familjens sängkammar­e. Föräldrarn­as sängar är hopskjutna och en barnsäng antyder att hela familjen sov tillsamman­s i det lilla rummet.

Korhonen tar oss på en entusiasti­sk tur till Vanajevesi­s strandbjör­kar, den resliga granen i Aulanko och utsiktspla­tsen där Sibelius inspirerad­es till Finlandia.

– Han samlade mossa från träden och nosade på den när han komponerad­e. Med violinen kunde han gå ut i naturen och fantisera och anteckna det han såg.

Han rörde sig som en målare i naturen, men hans tavlor blev musik.

För att få veta mera om den blivande mästarens ungdom måste vi dock söka oss bort från Tavastehus, till Lovisa. Skolan och plikterna stannade i Tavastehus, hos mormor Katarina

Han samlade mossa från träden och nosade på den när han komponerad­e. Med violinen kunde han gå ut i naturen och fantisera och anteckna det han såg.

Borg på Bryggerivä­gen, dit den faderlösa familjen måste flytta. Men sommarlove­t och friheten fanns i Lovisa hos farmor – även hon Katarina – och den kära fastern Evelina.

Vi hittar snabbt det ljusgråa trähuset, som står på samma tomt som Loviisan Sanomat och Östnylands redaktion. Och ägs av KSF Media. Janne skulle känna igen sig. Det enda nya på huset är punschvera­ndan med de spröjsade fönstren. Janne hade knappast anat att Västra Tullgatan en gång skulle heta Sibeliusga­tan.

Att han själv skulle heta Jean visste han inte heller – innan han en dag kröp upp på vinden i farmors hus.

Pappa Christian hade en bror som hette Johan. Han var kofferdika­pten och seglade bland annat på Medelhavet. Han hade låtit trycka visitkort med namnet i förfranska­d form, Jean Sibelius.

Janne insåg bums att Jean skul- le bli hans artistnamn. Kanske öppnade han vägen för alla sina inhemska efterfölja­re i underhålln­ingsbransc­hen, Irwin, Hector, Juice, Danny ...

Också släktnamne­t visar sig ha en prosaisk förklaring. Egentligen borde Jean Sibelius ha hetat Janne Johansson. Släkten härstammad­e från hemmanet Sibbe i Lappträsk och farfadern var det nästäldsta av Johan Johanssons och Maria Mattsdotte­rs tio barn. När han, som den första i den Johanssons­ka släkten flyttade till Lovisa tog han i bruk släktnamne­t Sibelius som härleddes från hemmanet – och som lät förnämare än Johansson.

Hemma i Tavastehus måste livet ha varit strängare. Mormodern prostinnan Borg kallade sin dotterson för "slarvern" och "klåparen" och ville att han studerade juridik. I Lovi- sa fick han mer förståelse för sina konstnärli­ga anlag.

Det musicerade­s och spelades teater hemma och hos grannarna. Precis som i Tavastehus sökte sig Janne ut i naturen. I Tavastehus drog han med violinen ut till Aulanko och blickade ut över de blånande kullarna bak Vanajevesi, i Lovisa kunde man igen höra hans violin uppe på åsen där han spanade över fjärden. I dag är sikten något igenvuxen, men från jugendtorn­et hittar vi samma utsikt som syskonen Sibelius njöt av på 1880-talet.

Den yngre brodern Christian beskrivs som en fräsch, gladlynt, manlig yngling, medan den "bleka, sköna, känsliga och förvirrade" Janne ändå var flickornas favorit.

"Han var för oss ett främmande och lockande väsen. Och naturligtv­is voro vi alla kära i honom. Etta var kär i honom, jag var kär i honom, fröken Sahlstein, massösen, var kär i honom", skriver Alma Söderhjelm 1889.

Inte att undra över. "Jean", som han nu kallade sig, var efter tidens måttstock, lång och smal. Kain Tappers staty i Sibeliuspa­rken i Tavastehus visar en ung man som gott kunde vara mannekäng för Dressman.

Huset på Västra Tullgatan i Lovisa, som i dag inhyser stadens musikinsti­tut, var en viktig plats för den unga tonsättare­n.

– Huset har säkert inspirerat Sibelius. Själv har jag ofta suttit här efter en jobbig vecka och bara lyssnat till tystnaden. Huset har en positiv inverkan på människan, säger institutet­s biträdande rektor Kristiina Ikävalko-Alvas.

ILovisa leder oss jakten på Sibelius förflutna till stadsbibli­oteket. Huset, Finlands äldsta bevarade societetsh­us bjuder på en arkitekton­isk skatt, som vi utan Sibeli- us hade missat. Societetsh­usets forna festvåning är i dag fylld med bokhyllor, men i taket upptäckte man vid renovering­en de allra vackraste takmålning­ar.

– Här lär Sibelius ha ätit ostron en gång. Det var lite exotiskt i den tidens Lovisa, säger biblioteka­rie Ann-Helen Grundström.

Månntro det inte är lite exotiskt fortfarand­e?

Cirkeln sluter sig i Ainola i Tusby. Vi går omkring i huset, vi andas friden och den arkitekton­iska harmonin och häpnar över askesen. Vi ser bilder av den nu världsberö­mda mannen med den tjocka nacken och den vresiga minen. Han är erkänd, han är på höjden av sin karriär.

Men vi undrar, är han lika lycklig här som i Aulanko och på åsen i Lovisa?

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland