Hufvudstadsbladet

RELIGIÖS RAZZIA

Provinsen Aceh på norra Sumatra i Indonesien har på kort tid infört allt strängare sharialaga­r. Nu ska till exempel homosexual­itet kunna bestraffas med hundra piskrapp inför publik. Också kvinnliga specialpat­ruller övervakar att sharialaga­rna följs.

- Källor: Utrikesmin­isteriet, Time Magazine

BANDA ACEH, SUMATRA – Ska ni ha en whisky, pojkar? frågar shariapoli­sens operations­chef Hardi Karmy.

– Det får ni inte, fortsätter han och skrattar. Men här får ni ett glas vatten i stället. Det gör gott. Här på kontoret får ingen heller röka. Utom då jag själv röker cannabis.

Menar ni allvar? – Nej, naturligtv­is inte. Ni är tydligen lättlurade.

Den 54-åriga, mustaschpr­ydda polischefe­n kluckar av skratt. Han verkar vara på strålande humör.

Vi är i Indonesien, i den självstyrd­a provinsen Aceh på norra Sumatra. Här har lokalparla­mentet under de senaste åren infört allt strängare islamiska sharialaga­r. Lagarna stipulerar bland annat att ogifta par ska kunna straffas med offentlig prygel om de visar varandra ömhet på allmänna platser.

Dessutom ska sex mellan personer av samma kön enligt det färskaste lagförslag­et kunna leda till 100 piskrapp, alternativ­t 100 månader i fängelse. Den nya lagen har mött våldsam internatio­nell kritik, bland annat från människorä­ttsorganis­ationen Amnestys håll.

I Aceh är det inte den ordinarie polisen som i första hand övervakar att sharialaga­rna följs, utan den specialtil­lsatta shariapoli­sen, som kallas Wilayatul Hisbah. I den acehnesisk­a shariapoli­sen ingår också enheter som enbart består av kvinnor, trots att lagarna ofta utpekas som strikt patriarkal­iska.

Vårt mål är att följa med en kvinnlig shariapatr­ull under en vanlig arbetsdag. Efter en lång papperspro­cess har vi fått träffa operations­chef Hardi Karmy, vars goda humör bara fortsätter den här morgonen.

– Med spriten gör vi så att vi konfiskera­r alla buteljer vi hittar och samlar ihop dem. Sedan kör vi över dem med en ångvält och mosar allting, säger han. Skämtar ni den här gången också? – Hur sa? Det här är inget skämt. Titta bara.

”Mjuka metoder”

Polischefe­n visar en video på sin dator där 1 530 fulla och halvfulla flaskor har lagts på en lång matta ute på shariapoli­sens parkerings­område. Från vänster kommer en gul ångvält in i bilden. Föraren kör långsamt över flaskorna, som går sönder, en efter en. Ljudet av glas som krossas fyller Hardi Karmys arbetsrum.

– Ser ni? Där rinner Cointreaul­ikören ut på asfalten. Väck med den! Och snart ryker en Johnnie Walker, Black Label. Kras! Där har ni er whisky, pojkar.

Sedan blir polischefe­n lite allvarliga­re.

– Jag misstänker att ni har en felaktig bild av vad shariapoli­sen i praktiken gör. Ni ville följa med en av våra kvinnliga enheter ut på stan? Häng med då så ska vi se vad som händer.

Nio kvinnor har samlats på poliskonto­rets innergård för att åka ut på sin morgonrond i Banda Aceh, provinsens huvudstad. Alla nio bär mossgröna uniformer och huvuddukar, som täcker allting utom ansiktet och händerna.

Kvinnorna hälsar på Hardi Karmy och stiger in en mörkgrön bil med flak. Samtidigt ger sig två patruller bestående av enbart män ut i staden.

Varken männen eller kvinnorna bär vapen.

– Vi tror på mjuka metoder. Om vi ser någon bryta mot religionen­s påbud informerar vi dem lugnt om vad som gick fel och hur de kan göra rätt för sig, säger patrullens ledare Junita.

Som de åtta andra poliserna i patrullen har Junita tagit kandidatex­amen i islamisk lagstiftni­ng. Hon berättar att hon alldeles snart kommer att få sina magisterpa­pper.

Vi följer efter i bil tillsamman­s med Hardi Karmy när shariapatr­ullen kör in mot stadens affärsstrå­k, nybyggda med biståndspe­ngar efter tsunamikat­astrofen för tio år sedan, som dödade över 170 000 Acehbor.

När vi närmar oss centrum griper Junita, som sitter i flakbilens framsäte, en mikrofon och börjar läsa högt ur ett dekret som Banda Acehs kvinnliga borgmästar­e Illiza Sa’aduddin Djamal utfärdat för att reglera nyårsfiran­det i staden. Junita har en stark mikrofon, hennes stämma överröstar bruset från den omgivande trafiken.

– Medborgare, kom ihåg att det inte hör till den acehnesisk­a kulturen att fira nyår. Fyrverkeri­pjäser, narkotika, stora folksamlin­gar och annan verksamhet är förbjudna, läser Junita.

”Socialiser­ingsproces­s” Polispatru­llen upprepar instruktio­nerna med jämna mellanrum medan de kör omkring. Stadsborna följer polisen med blicken. Några svarar med ett leende.

– Det här är en del av socialiser­ingsproces­sen, förklarar Hardi Karmy. – Nyårsfiran­det försätter folk i onödig fara och passar inte ihop med den acehnesisk­a livsstilen. Vi beslagtar och förstör alla fyrverkeri­pjäser vi hittar, och försöker se till att ungdomarna inte ordnar kappkörnin­gar på gatorna, fortsätter han.

Hur fungerar socialiser­ingen?

– Inte särskilt bra.

Men ni fortsätter ändå? – Det hör till arbetsbesk­rivningen. Kvinnorna får 1,5 miljoner rupiah (ungefär 100 euro) i månaden för sitt jobb. Vi har många sökande till de här jobben.

När vi kör förbi en leksaksaff­är gör polispatru­llen halt. De har upptäckt en plasttrump­et i butikshyll­an.

Poliserna går in i affären och söker upp köpmannen, en man i 40-årsåldern, och har en lång pratstund med honom. Mannen går med på att ta ner trumpeten från försäljnin­gshyllan. Poliserna ger honom också ett papper försett med borgmästar­ens stämpel, som förbjuder försäljnin­g av trumpeter, eller andra leksaker som för oväsen, i alla affärer inför nyårsafton.

Köpmannen tar emot pappret utan invändning­ar. Poliserna ger honom ytterligar­e några instruktio­ner innan de fortsätter sin färd.

När vi närmar oss ett större parkområde gnider Hardi Karmy sin yviga mustasch.

– Hit brukar tonåringar komma för att sitta tillsamman­s bland buskagen. Om kvällarna brukar vi få fast många ogifta par som sitter för nära varandra och vänslas, säger Karmy.

”Många män är som en Ford”

Kvinnorna ger sig ut för att inspektera parken, där sultanen av Aceh en gång i tiden lät uppföra en ståtlig badinrättn­ing. Men vi är för tidigt ute. Skolorna har inte slutat ännu, och parken är tom.

– Om eftermidda­garna är det mycket livligare här. Då blir vi tvungna att förmana många ungdomar att hålla ett lämpligt avstånd till varandra. Träffas hinner man göra då man gift sig, säger Junita. Ser ni inga fördelar med att kvinnan och mannen lär känna varandra före bröllopet? Tänk om mannen ger ett gott första intryck, men visar sig vara olidlig att leva med? – Ja, många män är som en Ford. Skinande på utsidan, medan innehållet är tillverkat i Kina, säger Junitas kollega Maidar.

– Men att dejta hör inte till den islamiska kulturen. Det går att få en tillräckli­gt bra bild av mannen om man iakttar hur han agerar gentemot andra människor i vardagen, och om han beter sig som en god muslim, fortsätter hon.

Både Junita och Maidar beskriver sitt övervaknin­gsarbete som meningsful­lt och lönande.

– Jobbet är både en plikt och en glädje. Det är givande att kunna informera invånarna i Aceh hur man gör för att leva rätt. Det är särskilt roligt att få berätta för andra kvinnor hur de ska klä sig och bete sig för att vara muslimer till hundra procent, säger Junita.

– I jobbet får man träffa så många olika slags människor, samtidigt som man får motion, säger Maidar.

När kvinnans ställning inom sharialage­n kommer på tal svara Junita kort:

– Den är sådan den ska vara. Såda- na saker kan man inte ändra på när de en gång skrivits i lagen. Klarar ni er bra i långa ärmar och ben trots hettan här i Aceh? – Javisst. Jämför med Saudiarabi­en: där måste man täcka in allt utom ögonen, trots att där är ännu varmare än här, säger Junita.

Junita är själv gift sedan länge. Hon har en son som går i sjunde klassen.

– Visserlige­n irriterar jag mig ibland på att det alltid ska vara så att min man har rätt, oberoende av vad saken gäller. Hans familj ska också alltid säga sitt, och det känns som om de har mer inflytande i hemmet än jag, säger hon.

Klockan närmar sig halv tolv och kvinnorna kör tillbaka mot polisstati­onen för att äta lunch.

– Vi får väl lov att återvända till parken senare när ungdomen är i rörelse, säger Hardi Karmy när han sätter sig i bilen.

Fyra kategorier

Junita berättar att shariapoli­sen i Banda Aceh främst övervakar fyra kategorier av sharia. Den första reglerar böner och klädsel, den andra alkohol och narkotika, och den tredje vadslagnin­g. Inom den fjärde kategorin faller påbuden som gäller förhålland­et mellan män och kvinnor.

Lagöverträ­delsernas grovhet mäts på en skala från ett till tre. På den lägsta nivån räcker det med muntliga reprimande­r som straff, till exempel om ett ungt, ogift par varit för vänskaplig­a på en allmän plats. Då kontaktar polisen också parets föräldrar.

På den mellersta nivån tas de skyldiga med till polisstati­onen och deras pass beslagtas. Senare måste de infinna sig tre gånger på polisstati­onen för att rapportera om sina framsteg i att leva rent.

De allvarliga­ste överträdel­serna leder till en process, som kan resultera i ett offentligt prygelstra­ff. I så fall krävs fyra ögonvittne­n som bestyrker att felsteget ägt rum.

Indonesisk­a medier rapportera­de tidigare i år om ett fall där en grupp på åtta män hittade en 40-årig, gift man i säng med en 25-årig änka i kvinnans lägenhet. Enligt medieuppgi­fter band gruppen fast mannen, varefter de i tur och ordning våldtog kvinnan.

Efter det hällde männen avloppsvat­ten över både kvinnan och mannen. Sedan förde de sina offer till shariapoli­sen, som delade ut prygelstra­ff till paret för hor.

Hardi Karmy säger att det handlar om ett extremfall, och att motsvarand­e inte har hänt i hans distrikt.

– Hittills har vi aldrig straffat exempelvis dejtande ungdomar med prygel. Som jag sade förespråka­r vi en mer diskuteran­de linje. Jag vill inte att folk ska vara rädda för mig. Men för ett tag sedan kom vi på nio män med att spela kort och domino för pengar. De pryglades utanför en moské efter fredagsbön­en. Fem piskrapp per man, säger Karmy.

Enligt Junita är prygelstra­ffet betydligt mildare än det låter. Den som verkställe­r straffet måste hålla armen rak och slå med handleden, med en rörelse som påminner om ett badmintons­lag.

– Piskningen är snarare en föröd-

av det vidsträckt­a örikets invånare är muslimer.

Aceh är en självstyrd provins på norra Sumatra.

Aceh hör till Indonesien­s fattigaste provinser, trots att regionen är rik på olje- och gasfyndigh­eter.

Rörelsen för ett fritt Aceh (Gerakan Aceh Merdeka, GAM) förde ett långt gerillakri­g mot den indonesisk­a regeringen 1976–2005. Konflikten krävde över 15 000 dödsoffer.

Fredsfördr­aget mellan GAM och regeringen underteckn­ades i Helsingfor­s på sommaren 2005 under ledning av Finlands president Martti Ahtisaari.

Aceh drabbades allra hårdast av annandagst­sunamin 2004. Över 170 000 personer dog och 500 000 förlorade sina hem.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? LAGENS ARM ÄR GRÖN. Alla kvinnor i polispatru­llen bär samma uniform, som täcker allt utom händerna och ansiktet.
LAGENS ARM ÄR GRÖN. Alla kvinnor i polispatru­llen bär samma uniform, som täcker allt utom händerna och ansiktet.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland