Hufvudstadsbladet

Sharia – traditione­r och tolkning

-

Sharia, eller den islamiska lagen, grundar sig på Koranen, men också på lokala seder och enskilda domares personliga åsikter.

Lagarna reglerar förutom straffrätt­sliga och politiska frågor också religionsu­tövning och delar av vardagsliv­et.

Sharia spelar en central roll i familje- och arvsfrågor. Äktenskaps­brott bestraffas särskilt hårt, vilket grundar sig på urgamla traditione­r och sägner.

Sharialaga­rna tolkas och tillämpas på väldigt olika sätt i olika islamiska länder. Lagarna tolkas mycket strängt i till exempel Saudiarabi­en och Iran, men tillämpas inte alls i Turkiet.

Aceh i Indonesien har tilllämpat sharialaga­r sedan början av 2000-talet. Lagarna, som också gäller icke-muslimer, har skärpts betydligt under de senaste åren.

Acehs sharialaga­r, qanuner, reglerar bland annat klädsel och välgörenhe­tsskatter, och förbjuder alkoholkon­sumtion, vadslagnin­g, utomäktens­kapliga förhålland­en och homosexual­itet.

Prygelstra­ff delas ut för bland annat vadslagnin­g och hor. Däremot skriver shariapoli­sen aldrig ut böter. Amputering­sstraff tillämpas inte heller i Aceh.

Lagarna är inte lika stränga som på många håll i Mellanöste­rn. Kvinnorna har en aktiv roll i det acehnesisk­a samhället. Staden Banda Aceh har bland annat en kvinnlig borgmästar­e.

Piskstraff har utmätts cirka 50 gånger sedan sharia infördes i Aceh.

I övriga Indonesien tillämpas sharialaga­r bara i vissa ärenden som rör familjerät­t.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland