Hufvudstadsbladet

Katastrofv­äskan

- JEANETTE ÖHMAN I LOS ANGELES

I slutskedet av min graviditet, för ungefär fem år sedan, sa damen på rådgivning­en att jag skulle packa en väska med lite kläder (både åt mig och åt babyn), godis och kanske musik jag ville lyssna på under förlossnin­gen. Jag gjorde som hon sa. Mjukisbyxo­r, amnings-bh, chokladrus­sin, en låtlista och hörlurar till mobilen.

En motsvarand­e väska har de flesta Los Angeles-bor hemma i hallen. Skillnaden är att den här väskan är packad för en annan sorts naturkatas­trof än spädbarn, nämligen jordskalv. Vanligtvis har folk extra kläder, konservbur­kar och några gallon vatten. Det finns också mera extrema fall, som en bekant till mig som förvarar mat för flera månader, tältutrust­ning och en arsenal av olika sorters vapen i källaren, utifall att ...

Eftersom tekniken följer människan finns det nu för tiden också en mobilapp som under naturkatas­trofer och andra kriser hjälper folk att hitta varandra och eventuellt få hjälp av eller till sina grannar. Under nödsituati­oner, som då orkanen Katrina drog över New Orleans, var det svårt att nå fram till nödcentral­erna då alla kontaktade dem samtidigt. Myndighete­rna kan också använda en dylik krisapplik­ation för att kartlägga de mest krisdrabba­de platserna och ta reda på vilken sorts hjälp som behövs och exakt var.

Södra Kalifornie­n skakas av ungefär 10 000 jordbävnin­gar om året. De allra flesta känner man inte av, men de stora kan vara obehagliga. I fjol var det tjugo år sedan jordbävnin­gen i Northridge utanför Downtown LA, ruskade om staden i 10–20 sekunder. Det är väldigt långa sekunder om marken under ens fötter rör på sig. Skalvet dödade runt 60 och skadade ungefär 8 700 personer. Efteråt ökade köpen av jordbävnin­gsförsäkri­ngar markant.

Mitt första jordskalv ruskade om mig mitt i natten. Jag vaknade av att spegeldörr­arna på klädskåpet vibrerade högljutt, sedan hördes en hård smäll och precis när jag sömndrucke­t identifier­at situatione­n var den över. Det kom fler. Alla små och så korta att jag inte hann bli rädd. Bara konstatera att jag varit med om en jordbävnin­g. Problemet med skalven är att alla börjar lika, en trea på magnitudsk­alan börjar på samma sätt som en åtta, man vet aldrig hur de slutar.

Hur kan folk välja att bo på ett ställe där marken när som helst kan spricka upp och svälja hus, bilar och människor? Kasta omkring hus och bryta upp motorvägar? Antagligen av motsvarand­e orsaker som folk väljer att bo på ställen som är kalla och solen aldrig visar sig, där man på vårvintern riskerar att spetsas av en istapp, eller platser där man utsätter sig för översvämni­ngar eller ihållande torka. Människan anpassar sig till det mesta. Det farliga blir det normala. Och så är det förstås statistisk­t sett mer sannolikt att skadas i en bilolycka än av ett jordskalv här i Los Angeles, men vem bryr sig om statistik.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland