Hufvudstadsbladet

Stig Kankkonen

-

Aktuell som: Nyvald ordförande för gemensamma kyrkofullm­äktige i Esbo för åren 2015-16.

Bakgrund: Pensionera­d journalist, som främst arbetat på tidningarn­a Österbottn­ingen, Hufvudstad­sbladet och Kyrkpresse­n, de sista tio åren i yrkeslivet som chefredakt­ör för Kyrkpresse­n. Han har ofta bevakat kyrkliga frågor och bland annat tilldelats Kyrkans informatio­nspris för sina artiklar i HBL.

Förtroende­uppdrag: Kyrkomötes­ombud för Borgå stift. Fullmäktig­eledamot och medlem i stadsstyre­lsen samt i social- och hälsovårds­nämnden i Esbo. Styrelseme­dlem i Hugo och Maria Winbergs stiftelse, ordförande i Esbo och Grankulla Närstående­vårdare och Vänner rf och i SFP:s specialför­ening

Kristet Samhällsan­svar.

Utbildning: Teologie magister från Åbo Akademi, inte prästvigd.

Familj: Hustru och tre vuxna barn, sex barnbarn.

Besöker kyrkan: Inte riktigt varje söndag, men nästan, vanligtvis Karabacka kapell. Deltar ibland i högmässa i Esbo domkyrka el-

ler kyrkorna i Olars och Hagalund.

Senast lästa bok: Lyssnar på ljudboken Täällä pohjantähd­en alla i bilen. Det är Veikko Sinisalo som läser den på finska och han är en fantastisk läsare.

Favoritbok: Främlingen av Albert Camus. Det är en liten och tunn bok som jag ofta återkommer till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland