Hufvudstadsbladet

Tryckbestä­ndiga ungar som larmar

- PIA INGSTRÖM

För två veckor sedan påstod jag att Kirsi Kunnas barnpoesis­amlingar Tiitiäisen satupuu och Tiitiäisen pippurimyl­ly inte hade översatts till svenska. Det var fel, visade det sig. Att inga svenska översättni­ngar utgivits stämmer nog, men poeten och översättar­en Lars Huldén har de facto översatt båda.

”På åttiotalet översatte jag två av hennes böcker, därtill uppmanad av den institutio­n som nu heter Fili. Det visade sig tyvärr att Schildts inte vågade ta risken. Om jag inte minns fel gjordes efterforsk­ningar också i Sverige, men då intresse inte fanns där så förföll planen”, berättar Huldén.

Några av dikterna trycktes i ett specialnum­mer av tidskrifte­n Books from Finland, och manuskript­en förvaras nu på Åbo Akademis handskrift­savdelning med resten av Huldéns papper.

Han hade vänlighete­n att hämta en kopia av manusen till redaktio- nen, så här får ni den huldénska varianten av sjöstjärna­n, att jämföra med Robin Valtialas förslag för två veckor sedan:

På havets botten bodde Sjöstjärna­n med tusen ton vatten ovanpå sig. – Ingen fara alls med mig, sa Sjöstjärna­n. – Jag har kraftiga armar och hårtpumpad­e barmar och tryckbestä­ndiga ungar som larmar.

En av mina favoritdik­ter när jag läst Tiitiäinen på finska för mina barn var den här:

”Silkkiturk­ki, ruususuu,/ pieni kissa Krumeluu,/ pienen pieni kissa/ istuu aatoksissa.// Miettii kissa Krumeluu: / Missä on se suuri puu, / jossa niin kuin omenoita / kasvaa hiiren penikoita. / Puuta vain kun ravistaa / sata hiirtä putoaa. / / Niitä sitten popsimalla / söisi pienen sienen / alla kissa Krumeluu,/ pieni ruususuu.”

I Huldéns översättni­ng blandas kattgullig­heten med den lilla rosen-

munnens krasande tuggfröjd på ett minst lika trivsamt sätt:

Silverpäls och rosennos hade katten Råttikus. Se där ligger katten och drömmer i rabatten.

Var finns, tänker Råttikus ett träd vars frukter heter mus. Inga äpplen gungar där, mössungar det trädet bär. Skakar man dess grenar lätt har man strax sin efterrätt. Vad det skulle smaka att under trädet vaka, tänker katten Råttikus, han som är så svår på mus.

(Jag skulle ändra "silverpäls" till "sidenpäls", det kanske är en felskrivni­ng bara.)

Huldéns senaste diktsamlin­g Kroppen sig framåt lutar som utkom i höstas, har förresten översatts till finska av Pentti Saaritsa och utkommer i vår på förlaget Siltala, Yhä mennään eteenpäin.

Och medan jag håller på och sopar upp efter mig så kan jag passa på att berätta att i min översättni­ng av Jukka Mallinens senaste anamnes över tillstånde­t i Ryssland (”För ryssar är historien ett kvävande pansar”, HBL 10.2, finns också på HBL.fi) hade jag låtit några transkribe­ringar av ryska namn passera ogranskade.

Den svenska översättar­en Staffan Skott uppmärksam­gjorde mig vänligt på att den rätta svenska språkdräkt­en för den historiker som på finska heter Zjuganov är Ziuganov, att folksagans hemska drake som Ziuganov skriver om på svenska stavas Kasjtjej (eller Kosjtjej) och att den regimkriti­ska historiker­n som omtalas i texten på svenska heter Nikolaj Usjkov.

Jag tackade Skott och bad om ursäkt för slarvet. ”Det mesta var ju rätt!” svarade han uppmuntran­de. Men jag lovar härmed att aldrig mera släppa ifrån mig en text där jag trasslat mig genom ryska namns finska konsonants­når utan att kolla med någon levande person som kan det här.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland