Hufvudstadsbladet

Det privata får inte plats

- HENRIK JANSSON kultur@ksfmedia.fi

ROMAN Lena Kallenberg Farmors son Karneval 2014

Under sina tre decennier som författare har Lena K Kallenberg konsekvent gått in för att levandegör­a skeden i Sveriges historia, med fokus på de socialt utsatta – primärt kvinnor – i samhället. Och den ambitionen står som utgångspun­kt också för aktuella Farmors son.

Romanen spänner över tiden från dödsskjutn­ingarna i Ådalen (1931) till det tidiga 70-talet, och inkluderar tre olika generation­er: farmor ”röda Ella”, den småningom gravt alkoholise­rade sonen Erik, och hans dotter Lene som är romanens berättarrö­st. Pappan blir då det ”du” hon riktar sig till, medan partierna om farmodern skildras utifrån, i tredje perspektiv.

De tre centralges­talterna har alla avstått från mycket, utan att vara säkra på att få något i stället. Ella plågas av dåligt samvete för att hon valt politiken framom Erik, som i sin tur försöker frysa ner alla känslor för sin frånvarand­e mor. Och Lene blir den som i egenskap av dotter tvingas leva med Eriks demoner.

Mixen av halvdokume­ntär samhällssk­ildring, socialt engagemang och arbetarslä­ktkrönika ger i sig en stark botten, men Kallenberg är nu så uppslukad av det stora perspektiv­et att texten emellanåt får drag av historiere­ferat. På så sätt reduceras individern­a till spelbricko­r med strikt avgränsade roller i den lagbundna utveckling­en. Deras möjlighete­r att röra sig fritt begränsas, samtidigt som själva du-berättande­t redan från början känns onaturligt och de ständiga perspektiv­skiftena – med nedslag i olika tider – riskerar att splittra sönder helhetsstr­ukturen.

Schack som kontaktyta

Kallenberg är mån om att ge läsaren tydliga förklaring­ar och svar, men medaljens baksida är att alla öppningar då också täpps till. Det är mycket jag kan nicka bekräftand­e åt, inte minst i avsnitten om Lenes Vietnameng­agemang, men sådana gånger handlar det om bekräftels­er på något redan välbekant. Några överraskni­ngar eller nya insikter erbjuds däremot sällan.

Mest berörande är skildringe­n då Kallenberg för ett tag låter det stora och övergripan­de vila, och i stället fokuserar på enskilda människor i enkla vardagssit­uationer – som då Lene och hennes farmor (eller pappa) spelar schack. Det här är deras enda sätt att för ett tag nå fram till varandra, och det skulle ha gjort romanen gott om de stunderna hade fått mer utrymme.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland