Hufvudstadsbladet

Hommage till en vetenskaps­kvinna

-

INSTALLATI­ON

Felicia Honkasalo, Akuliina Niemi, Sinna Virtanen

Landslides – Portrait of Mary Anning. Galleri Fafa, Lönnrotsga­tan 35. Till 22.2

I grannlande­t Sverige börjar snart en kvinnohist­orisk tidning utkomma, med exklusiv fokus på osynliggjo­rda kvinnor genom historien. Utställnin­gen Landslides, skapad av ett kollektiv bestående av tre unga kvinnliga konstnärer, är ett exempel på att uttalat feministis­ka initiativ som kvinnohist­orisk undervisni­ng behövs. För hur många riktigt berömda kvinnliga forskare finns det i vår västerländ­ska vetenskaps­kanon?

Landslides handlar om Mary Anning (1799–1847), brittisk fossilsaml­are och paleontolo­g. Genom avskalade verk skapar konstnärer­na en hommage till vetenskaps­kvinnan som bidragit till forskning om förhistori­sk tid men som ändå för den stora allmänhete­n är helt okänd.

I Landslides blandas det lilla och personliga med det monumental­a och minimalist­iska. En monter innehåller ett brev till Anning skrivet på vanliga A4:or medan ett annat verk är en enorm steninstal­lation. Kollektive­t bakom Landslides försöker sig inte på en biografisk utställnin­g utan inspireras av Anning till att skapa pusselbita­r som tillsamman­s utgör en introdukti­on såväl till Anning som till deras egna konstnärsk­ap.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland