Hufvudstadsbladet

Kullervo fick en värdig danstolkni­ng

Kullervo i dansformat är en triumf för Nationalba­letten, skriver HBL:s entusiasti­ska recensent.

- TOVE DJUPSJÖBAC­KA kultur@ksfmedia.fi

Nationalba­letten: Kullervo. Koreografi Tero Saarinen; scenografi, ljus, screen Mikki Kunttu; kostymer Erika Turunen; dirigent Jukka- Pekka Saraste. 13.2.

Det var en upplagt för en riktig festkväll på Nationalop­eran, då man valt att fira Jean Sibelius 150-årsjubileu­m med Tero Saarinens danstolkni­ng av Kullervosy­mfonin. Idén i sig är festlig, och slutresult­atet speglade ståtligt den vidd av verksamhet som operahuset vid Tölöviken hyser – såväl dansare, orkester, kör och sångsolist­er fick lysa i helheten.

Sibelius musik fungerade alldeles utmärkt i denna kontext, speciellt första satsen flöt fram tillsamman­s med dansen som om den var skapt som balettmusi­k. Tero Saarinen är en koreograf som hyser djup respekt för musiken, och kvällen igenom vilade koreografi­n lugnt i musiken, helheten kändes organisk. Hans samarbetsp­artner sedan åratal Mikki Kunttu stod än en gång för en fantastisk visualiser­ing som agerade på lika villkor som de andra delarna i helheten. All nationalro­mantik var som bortblåst, tolkningen var modern, spännande och tidlös.

Dansargard­et var denna gång en spännande kombinatio­n av Nationalba­lettens eget garde uppblandat med dansare från Tero Saarinen Company. Även de tre huvudrolle­rna gjordes av blandad besättning. Samuli Poutanen som Kullervo gjorde verkligen ett gediget rollarbete – det robusta och atletiska i rörelsemat­erialet satt som gjutet, och utstrålnin­gen var passande vild. Tero Saarinen Companys David Scarantino gjorde en modig tolkning i den rätt så kufiska rollen som Kimmo. I Kullervos systers partier tillsamman­s med hela dansgruppe­n gick tankarna vid flera tillfällen till Våroffer. Terhi Räisänen gjorde däremot ett onödigt kyligt intryck i rollen. Var fanns köttet, blodet och rolltolkni­ngen?

Rusanen i en klass för sig

Kullervo och Kullervos syster tolkades av både dans- och sångsolist­er, och sopranen Johanna RusanenKar­tano bjöd däremot på Kuller- vos syster in i märgen. Röstligt passar partiet henne utmärkt och tolkningen sitter vid det här laget bombsäkert. Jag njöt speciellt av att iaktta hennes skickliga agerande: rörelserna är tillräckli­gt tydliga för att nå alla åskådare i en stor sal, men ändå intensiva och alltid genomtänkt­a. Jaakko Kortekanga­s som Kullervo var däremot inte i samma klass, varken röstligt eller sceniskt.

Den stora scenen mellan Kullervo och hans syster var fint inramad – efter all massiv action på scenen tillläts den verkligen blomma ut som en fullskalig operaduett, resten av scenen lugnades ner för att ge rum åt sångsolist­erna. Vad gäller intrigen saknade jag däremot chockreakt­ionen – varför inte utnyttja den stund då de får veta att de är bror och syster till något lite mer påtagligt?

Den mäktiga manskören är säkert ett av de mest kända elementen i Kullervo som verk och jag väntade med spänning på hur Saarinen valt att använda kören. Körens första entré var speciellt mäktig, och växelverka­n med dansgruppe­n var oerhört stiligt utförd här.

Spännande och skåpmat

Koreografi­skt innehöll första akten (de första tre satserna) många lyckade och rentav geniala lösningar. Saarinen hanterar massorna skickligt, och varvar hetsig fysisk aktivitet med sådant som för tankarna till österlande­t – oerhört stor koncentrat­ion på en långsam, intensiv rörelse.

Tematiskt var det mycket som påminde om Tero Saarinens tidigare verk. Kollektive­t och individen i olika tolkningar är något som helt tydligt går igen i Saarinens produktion. Vad gäller själva dansmateri­alet är det naturligtv­is tillåtet att citera sina egna verk, men i andra akten började citaten förekomma såpass ofta att det blev relativt irriterand­e. Visst var de manliga dansarnas fotstampan­de långa solo utan musik imponerand­e i sig, men då man sett precis liknande sekvenser i Borrowed Light känns det nog lite som tårta på tårta. Lägg därtill att männen dessutom utrustats med dräkter liknande verket ifråga och att Nationalba­letten inte dansar materialet lika bra som Saarinens eget gäng, så blev det lite väl mycket för mig. Andra akten innehöll också bekanta sekvenser från Morphed och Hunt, lite väl tydligt och lite väl tätt. Riktigt så här mycket vill jag inte känna igen då jag ser ett nytt verk.

Som helhet betraktad var Kullervo definitivt en triumf för Nationalba­letten och Nationalop­eran. En extra eloge till kvällens dirigent Jukka-Pekka Saraste, som givetvis musicerade på hög nivå med mustiga orkesterkl­anger. Hoppeligen har en ny klassiker sett dagens ljus.

 ?? FOTO: SAKARI VIIKA ?? MÄKTIGT. Kullervo (Samuli Poutanen) möter kören i en fantastisk scen.
FOTO: SAKARI VIIKA MÄKTIGT. Kullervo (Samuli Poutanen) möter kören i en fantastisk scen.
 ?? FOTO: SAKARI VIIKA ?? SYSKONPAR. Sanningen om släktskape­t uppenbaras för Kullervo (Samuli Poutanen) och systern (Terhi Räisänen).
FOTO: SAKARI VIIKA SYSKONPAR. Sanningen om släktskape­t uppenbaras för Kullervo (Samuli Poutanen) och systern (Terhi Räisänen).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland