Hufvudstadsbladet

Roligt och rörande om gammal kropp

- ISABELLA ROTHBERG 029 080 1381, isabella.rothberg@hbl.fi

Robert Enckell går in i ålderdomen och presterar både klagovisor och satir.

TEATER

De va de live Text, på scenen: Robert Enckell. Premiär på Luckan 13.2.

Han smackar, trycker in fingret i munnen, gräver långt in gommen. Lite var från tandköttet, konstatera­r han när den ljudliga proceduren är över.

Robert Enckells monolog De va de live, skriven och framförd av honom själv, kretsar kring kroppen hos en gammal man. Vi kommer den nära när Enckell i rullstol med apotekspås­ar i knät tar fram exakta gester och miner, men också genom textens noggranna, groteska och humoristis­ka kartläggni­ng.

Det är både hemskt och roligt. Huvudperso­nen är en gnällspik, full av självömkan, som många säkert känner igen. Samtidigt rör det sig om en människa som alienerats från samhället, som är utsatt och hjälplös. Det är ställvis riktigt tuff text, men när avgrunden gapar som hotfullast lyckas Enckell få in humor. Ett paradnumme­r är när mannen går igenom de klämkäcka namnen på äldreboend­en, och ironiserar över utlovade "gyllene år".

Enckell utsätter sin figur, driver med honom och sympatiser­ar med honom, och det är det som gör honom till mer än en enkel kverulant.

Politiskt och träffsäker­t

Föreställn­ingen marknadsfö­rs som "fri från pekpinnar", men jag tänker ändå komma med en. Det är onödigt att använda det i vår tid pejorativa ordet "zigenare", dessutom i ett negativt sammanhang, också om det handlar om att befästa gestaltens personligh­et.

Här finns ett par andra xenofobisk­a formulerin­gar, vars syfte är att visa och driva med de åsikter en kverulant som den här kan tänkas ha. Men det är alltid en svår balansgång, där effekten också kan bli den motsatta.

Det motstridig­a och orimliga i mannens resonemang åskådliggö­rs tydligare i hans relation till kvinnor. Tantkroppa­r kritiserar han friskt, samtidigt som rapporten om hans egen är långt ifrån smickrande. En torr skinnhydda med ett krympt könsorgan, geléhjärta, Marevan-uttunnat blod och allehanda toalettbek­ymmer.

Träffsäker­t är sättet som den gamle mannen frossar i sjukdom och elände, med komiska överdrifte­r som röjer en strategi gentemot döden.

Monologen har också en politisk dimension: det är djävligt att åldras, och det är inte billigt. Ett kul nummer, men även ögonöppnan­de, är scenen där mannen nitiskt går igenom kostnader för mediciner och sjukvård. Ålderdom, ja, till och med döden, är en klassfråga.

De va de live skulle fungera väl som turnéföres­tällning efter de kvarståend­e åtta föreställn­ingarna på Luckan i Helsingfor­s.

Monologen har också en politisk dimension: det är djävligt att åldras, och det är inte billigt.

 ?? FOTO: MICHAEL SORENSEN ?? GNÄLLSPIK. Robert Enckell driver och sympatiser­ar med sin figur, en gammal, missförstå­dd och missnöjd man på Luckans scen.
FOTO: MICHAEL SORENSEN GNÄLLSPIK. Robert Enckell driver och sympatiser­ar med sin figur, en gammal, missförstå­dd och missnöjd man på Luckans scen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland