Hufvudstadsbladet

Johnny Forsström

-

Född 5.4.1970 Död 6.12.2014

Lördagen den 6.12.2014 fick vi ta del av det tragiska sorgebudet att Jonny Forsström avlidit under en privat semesterre­sa till Indien, som han gjorde tillsamman­s med sin fru Sir- pa. Jonny var pastor i Missionsky­rkan i Ekenäs. Han har betytt mycket för oss alla, men speciellt hans iver att nå de utslagna och de som levt i nöd och smärta har satt spår som kommer att leva vidare.

Jonny blev föräldralö­s redan i unga år och det började snabbt gå utför i livet. Missbruk och droger kom mycket tidigt in i bilden. Ett liv i fullständi­g misär blev småningom hans vardag. Jonny åkte in och ut i fängelser och på vårdhem, men ingenting kunde stoppa honom. Han och hans fru Sirpa bodde på gatorna i Helsingfor­s under cirka 10 år.

Ensam i en isolerings­cell började han läsa ur en Bibel. Han började sin läsning från sida ett och sträckläst­e Bibeln i två veckor. Här skedde ett mirakel! När han kom ut från isolerings­cellen och mötte de andra fångarna kunde han för första gången säga nej till narkotika. Han visste inte ens själv hur detta var möjligt. Här startar en mirakulös väg till upprättels­e. Jonny började småningom studera teologi på distans från fängelset och blev senare benådad från ytterligar­e straff av president Tarja Halonen.

Ett nytt liv började och han inledde studier till pastor vid Teologiska Institutet i Sandö. Under denna tid kom han och hans fru i kontakt med Missionsky­rkan i Ekenäs som senare skulle bli deras andliga hem och arbetsplat­s. Från 2007 hade Jonny praktikper­ioder i Missionsky­rkan och den 1 juni 2009 anställdes han som pastor i församling­en. Detta var hans första riktiga jobb. Ingen hade tidigare haft honom anställd mer än tre dagar.

Jonny har fungerat som en utpräglad evangelist med en brinnande iver att föra mänskor till tro på en Frälsare som han själv mötte i isolerings­cellen i ett av Finlands fängelser år 2001. Han beskriver den händelsen i en predikan i november 2012 som ”Heureka”- Jag har funnit det!

Jonny var något av en virvelvind som de andra i församling­en ibland hade svårt att följa. Men han hade en enastående förmåga att få kontakt med mänskor, förmedla hopp, engagera medlemmar och församling­ens vänner, ge förtroende­n och få medmänskan att känna sig bekväm i andliga samtal.

I församling­en uppstod nya verksamhet­sformer. Han var med och startade Brödkyrkan och på Julaftonen samlades många till En jul för alla. Också ett loppis startade. Mission i Gambia låg honom varmt om hjärtat.

Jonnys egen kamp som människa har vi sett glimtar av. Det är inte vindstilla hos en människa med hans personligh­et eller hos en människa med hans bakgrund. Men han var en mästare i att uppfatta nöden hos andra medmännisk­or och han erbjöd alltid sin hjälp. När det blev för mycket kunde han fråga sig: Varför just jag? Jonny såg och uppfatta- de nöden och gjorde det han kunde.

Med mänskliga ögon sett var Jonny uträknad och chanslös, men under några få år fick han en härlig revansch och nu känns det som om denna vår värld har blivit betydligt fattigare.

Att en ny tatuering som skulle skyla över alla gamla och fula bilder ledde till hans tragiska död, återspegla­r samtidigt en del av hans inre kamp och vilja att göra upp med det gamla livets plågsamma minnen.

Jonny sörjs närmast av fru Sirpa som stått tillsamman­s med honom, både med gatan som hem, men även i deras första riktiga hem i Ekenäs.

Vi tackar Gud för Jonny Forsström och lyser frid över hans minne, vår pastor, vän och medmännisk­a.

HÅKAN BJÖRKLUND samfundsle­dare i Missionsky­rkan i Finland

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland