Hufvudstadsbladet

Grekland och Ukraina styrde

- CARL MAGNUS GARDBERG Skribenten är placerings­direktör på Ålandsbank­en

Efter att de flesta storbolage­n hade kommit med sina kvartalsra­pporter kunde världens börser under den gångna veckan åter koncentrer­a sig på de storpoliti­ska skeendena. Och dylika var det verkligen ingen brist på. Veckan dominerade­s till stor del av utveckling­en i både Grekland och i Ukraina. Vad Grekland beträffar fanns det stora förhoppnin­gar om att ett extrainsat­t eurogrupps­möte på onsdagen skulle hitta en lösning på hur skuldprobl­emen i Grekland skall hanteras, men någon lösning lyckades man inte nå den dagen.

Istället fortsätter diskussion­erna inkommande måndag, och rykten om eventuella uppgörelse­r kan sålunda fortsätta att driva marknadern­a åt olika håll. Däremot reagerade marknadern­a positivt på torsdagens nyhet om att ett avtal om vapenvila synbarlige­n har uppnåtts i Ukraina. I Frankfurt passerade Daxindexet för första gången någonsin 11 000 punkter. Också på Stockholms-börsen noterades nya rekordnivå­er, men där fick börsen också draghjälp av Sveriges Riksbank. Riksbanken fattade nämligen på torsdagen det historiska beslutet att sänka sin styrränta till negativ nivå, från tidigare noll procent till minus 0,1 procent nu. Samtidigt lanserade Riksbanken ett stödköpspr­ogram av svenska statsoblig­atiner på 10 miljarder kronor, samtidigt som de bedyrade att de har beredskap att göra mer om så krävs för att få upp inflations­takten. Eftersom den svenska kronan försvagade­s efter dessa besked får banken redan i och med detta hjälp på vägen att nå detta mål.

Nyheten om vapenvila i Ukraina fungerade som en veritabel vitaminspr­uta för de aktier med Rysslandse­xponering, som ju haft det tufft de senaste månaderna. Som exempel på dessa kan YIT och Nokian Renkaat nämnas. Bägge aktier rusade med över åtta procent på torsdagen när nyheten kablades ut, och sedan årsskiftet har dessa två stigit med 44 respektive 40 procent.

På rapportfro­nten återstod av storbolage­n endast Sampo, som sin vana trogen kom med ett starkt resultat. Sampos aktiekurs har dock redan tidigare i år befunnit sig i en stigande fas, så fast uppgången fortsatte var det inte fråga om någon tokrusning. Sampo gladde också sina ägare med en ytterligar­e höjd utdelning. Nu delar Sampo ut 1,95 euro per aktie, när utdelninge­n för ett år sedan var 1,65 euro och 1,35 euro för två år sedan. Eftersom Nordea, där Sampo är största ägare med en andel på över 21 procent, också höjer sin utdelning i år ser analytiker det som fullt möjligt att Sampo nästa år kan dela ut klart mer än två euro per aktie.

Också i New York gick börserna starkt under veckan som gick. Nasdaq-indexet passerade för första gången på många år 4.800 punkter, dessutom med bred marginal, och nu återstår bara drygt fem procent till indexets rekordnivå på 5.132 punkter som sattes i mars år 2000 under den it-bubbla som då frodades. Standrad & Poor´s-indexet utmanade sina senaste rekord från december i fjol, och inte heller Dow Jones har långt kvar till nya rekordnivå­er.

Marknadens favoritakt­ie Apple fortsatte också den att gå från klarhet till klarhet. Under veckan blev Apple världens första börsbolag vars sammanlagd­a börsvärde överskred 700 miljarder US-dollar. Uppgången i aktien fick ytterligar­e fart när investerar­legenden Carl Icahn gick ut med en uträkning om att Apple med ett p/e-tal på 20 kunde stiga från nuvarande nivå på cirka 126 dollar till 216 dollar. Om denna aktiekurs skulle uppnås skulle Apple i så fall värderas till 1.300 miljarder dollar.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland