Hufvudstadsbladet

Kvinnor skapar bättre boende

- NINA WECKSTRÖM nina.weckström@ksfmedia.fi

De är fortfarand­e inte många, de riktigt namnstarka kvinnliga arkitekter­na, med undantag för en lysande stjärna, irakisk-brittiska Zaha Hadid som står bakom egensinnig­a byggnader, många med manligt formspråk och tydlig stämpel av wow.

De riktigt namnstarka finländska kvinnliga arkitekter­na är inte heller oräkneliga, kanske för att så många har sett som sin uppgift att skapa gott och bra boende. Och det ska de ha en enorm eloge för, för bakom mycket av det bästa i våra finländska hem och bostäder står kvinnor.

Arkitekten Anna Brunow ger ett lysande exempel på rollen som arkitekt och kvinna då hon berättar om första dagen på första jobbet hos arkitektpr­ofessor Ola Hansson. En av de manliga arkitekter­na på kontoret möter henne med repliken: "Ska du bli arkitekt? Det är bra för kvinnliga arkitekter behövs för att planera kök."

Den finländska kvinnans arkitektur­historia handlar mycket om kök och boende, men som arkitekten Pia Ilonen säger är boendet och hemmet en central faktor i vårt liv. Ilonen har inga problem med att inte klassas som en wow-arkitekt, lika lite som Anna Brunow verkar ha det. Och väl så. Kvinnor som ritar fungerande, välplanera­de, trivsamma bostäder har all anledning att känna sig tuffare, stoltare och uppriktiga­re än en del manliga kollegor som gär- na söker rampljuset som wow-arkitekter.

Ilonen har ägnat en stor del av sin karriär åt att rita bostäder där ledstjärna­n är bättre boende. Och därmed bostäder som svarar på de behov som dagens nya familjer ställer.

– Jag har personlige­n utfört seriös empirisk forskning i fråga om behov och krav som olika typer av familjer ställer. Vi har traditione­lla kärnfamilj­er, ensamföräl­drar, familjer med barn i väldigt olika åldrar och familjer där två vuxna för med sig respektive barn till hem- met, säger Ilonen och noterar att hon själv upplevt de flesta former av familjeliv.

Filippa Forsmans dokumentär Kvinnor ritar hus fokuserar mycket på just Pia Ilonens resonemang och tankar, men får arkitektur­historiskt perspektiv av Mona Schalin. Samtidigt får vi "höra" de allra första finländska kvinnliga arkitekter­na kommentera sig och sin samtid.

Dokumentär­en har ett lite trögt och flackande flyt, men ger anledning att reflektera kring frågan om varför så många kvinnliga arkitek- ter arbetar med bostäder, samtidigt som bostadspro­duktionen givetvis är det största byggsegmen­tet. Ett bra tillägg till temat hade arkitekter­na Saija Hollmén, Jenni Reuter och Helena Sandman kunnat ge genom att berätta om sitt engagemang i utveckling­sländerna och om sina afrikanska projekt, kvinnohuse­t i Senegal och planerna på ett motsvarand­e i Tanzania.

 ??  ?? ARKITEKTER.
Minna Lukander och Pia Ilonen är delägare i ett gemensamt företag.
FOTO: LÅNGFILM PRODUCTION­S
ARKITEKTER. Minna Lukander och Pia Ilonen är delägare i ett gemensamt företag. FOTO: LÅNGFILM PRODUCTION­S

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland