Hufvudstadsbladet

Leva med Aspergers

-

Vad händer när man känner sig utanför redan som liten men själv inte förstår varför?

Dokumentär­serien handlar om nio unga människor som alla har känt ett starkt utanförska­p och uppfattas som annorlunda och konstiga. Alla karaktärer har en unik historia och en egen problemati­k, alla har sitt eget sätt att bearbeta detta. Dessa människor måste arbeta hårt för att överkomma saker som för andra kan förefalla bagatellar­tade. De vill berätta för andra hur det kan vara att leva med Aspergers syndrom.

Max drivkraft är att skriva poesi. Han är nästan självlärd på gitarr och hans förebilder är Bruno K Öijer och Bob Dylan. Isabelle höll orden inom sig tills hon var i tonåren. Nu skriver hon på ett bokmanus om sitt liv. Marcus tar dagen lite som den kommer, gillar att göra Mangateckn­ingar och kämpar med att ” tänka först och tala sen”.

Deras vägar korsas på Astroteate­rn en dagverksam­het som drivs av Stöd & Resurs. Där de får skriva och sätta upp egna pjäser, ofta baserade på sina egna livserfare­nheter. Teatern betyder mycket och har hjälpt dem att hantera tillvaron och att interagera bättre med andra människor.

Programmet vill öka samhällets förståelse för människor med Asperger syndrom. Det syns inte utanpå att man har Aspergers Syndrom och det påverkar inte heller intelligen­sen, men de har svårt att förstå ironi, sarkasm och att ” läsa mellan raderna”. Det största problemet de möter i sin vardag är att de blir missförstå­d-

da och hamnar ofta utanför. SVT

SVT2 21.00 och SVT Play

 ??  ?? KREATIV.
Max är en av ungdomarna i serien om hur det är att leva med en diagnos inom autismspek­trumet.
KREATIV. Max är en av ungdomarna i serien om hur det är att leva med en diagnos inom autismspek­trumet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland