Hufvudstadsbladet

Donationer möjliggör klasslärar­utbildning

Finansieri­ng från de finlandssv­enska fonderna kommer att möjliggöra den planerade klasslärar­utbildning­en i Helsingfor­s.

- FNB–HELLEVI RAITA

Svenska kulturfond­en, Stiftelsen Tre Smeder och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne ger pengar till utbildning­en och fler beslut är att vänta. Denna vecka ska Helsingfor­s universite­t och Åbo Akademi också förhandla med Undervisni­ngs- och kulturmini­steriet om finansieri­ng i initialske­det.

Universite­ten får statlig finansieri­ng efter de examina som studentern­a avlägger, det vill säga pengarna kommer i efterskott. Därför är det svårt att finansiera en helt ny utbildning. ÅA:s styrelse godkände i början av mars planen på att starta utbildning­en tillsamman­s med HU. Då var finansieri­ngen ännu inte klar.

”Ser lovande ut”

Förra veckan meddelade Svenska kulturfond­en att den ger en donation på 3 miljoner euro till Helsingfor­s universite­t för ämnet pedagogik och 4 miljoner euro till Åbo Akademi för pedagogik och lärarutbil­dning, samhällsve­tenskaper och humaniora. Åbo Akademis styrelse ska besluta om hur medlen används, men rektor Mikko Hupa säger att stora delar av donationen kommer att gå till pedagogike­n och till en stor del just till klasslärar­utbildning­en i Helsingfor­s.

– Det ser lovande ut, säger Hupa som tror att det är fullt möjligt att ÅA:s styrelse kan fatta slutgiltig­a beslut på sitt möte i slutet av april.

Stiftelsen Tre Smeder beslutade för ett par veckor sedan att ge Helsingfor­s universite­t och Åbo Aka- demi en miljon euro var för klasslärar­utbildning­en, säger styrelseor­dföranden Håkan Mattlin. Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne beslutade redan i fjol att ge Helsingfor­s universite­t 2,1 miljoner euro för klasslärar­utbildning­en och ska nästa vecka behandla en eventuell donation till Åbo Akademi, säger vd:n Gun Sandberg-Wallin.

Svenska Folkskolan­s Vänner har ännu inte diskuterat frågan i konkreta termer, säger styrelseor­dföranden Per-Edvin Persson. Han tror att ärendet kommer upp senare i vår.

”Tacksamhet och ansvar”

Donationer­na innebär sannolikt att utbildning­en blir av, säger Pertti Panula, prorektor med ansvar för svenska ärenden på Helsingfor­s universite­t.

– Det är två ord jag kommer att tänka på: tacksamhet och ansvar. Det betyder att vi antagligen kan starta den här utbildning­en och att vi tar ett ganska stort ansvar för den, säger Panula.

Hur mycket som fortfarand­e saknas av finansieri­ngen är oklart.

– Det beror ju hemskt mycket sedan på rekryterin­gar och lokaler och sådant, säger Panula.

Universite­ten räknar med en budget på 10–11 miljoner euro under de första fem åren och siktar på att utbildning­en ska ta in 40 nya studerande varje år med start 2016.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland