Hufvudstadsbladet

Dystopi lyckas inte engagera Text: Okko Leo. Dramaturgi: Pipsa Lonka, Laura Ruohonen. Regi: Kaisa- Liisa Logrén. Scenografi, ljus: Anna Pöllänen. Kostym: Emilia Eriksson, Kaisa Rasila. Ljud: Tuomas Fränti. Video: Cvijeta Miljak. På scenen: Milka Ahlroth,

- ISABELLA ROTHBERG isabella.rothberg@ksfmedia.fi

Dramatiker­n Okko Leo har skrivit ett slags variant på 1984, en dystopisk framtidsvi­sion om en värld där kärleken är förbjuden.

Maailma luottaa meihin (Världen litar på oss) handlar om fyra personer i en lägenhet: en före detta vetenskaps­man som tystats ner på grund av sina kontrovers­iella forsknings­resultat ( Milka Ahlroth), en före detta kriminell som nu rehabilite­rats tillbaka till samhället ( Joanna Haartti), ett par ( Minna Puolanto och Marc Gassot) som varje natt möts i smyg för att återkalla minnen om det mest förbjudna, kärleken.

Gestaltern­a är ett slags typfigurer eller tankeexper­iment, genom vilka publiken får ta del av dystopin.

Någon form av naturkatas­trof har ägt rum och luckrat upp samhällsko­ntraktet. En ny framtidsor­ienterad världsordn­ing är nu riktgivand­e och har till och med drabbat språket: det är endast tillåtet att använda moduset konditiona­lis i satserna. Tanken är att medborgarn­a främst ska uttrycka hur underbar världen skulle kunna vara. Det förflutna har däremot förlorat all betydelse, med andra ord har vi att göra med ett historielö­st samhälle.

Känsla saknas

Skådespela­rna Joanna Haartti och Joonas Heikkinen (i rollen som en snuskig fiskhandla­re) lyfter fram en rolig naivitet hos sina figurer som ruckar på tungsinthe­ten som annars präglar pjäsen.

Regissören Kaisa-Liisa Logrén har tagit ett musikalisk­t grepp om texten och dess poetiska kvaliteter, men inte heller det lyfter föreställn­ingen.

Texten är ställvis upprepande, trevande och nästan pretentiös i sitt filosofera­nde. Att det förblir ett slags idédrama föreställn­ingen igenom gör att de känslomäss­iga ingångarna är få. Kokoteater­ns science fiction-stycke lyckas inte engagera med sina resonemang.

 ?? FOTO: CVIJETA MILJAK ?? KÄRLEKSLÖS FRAMTID. Milka Ahlroth och Joanna Haartti i Kokoteater­ns nya science fiction-föreställn­ing.
FOTO: CVIJETA MILJAK KÄRLEKSLÖS FRAMTID. Milka Ahlroth och Joanna Haartti i Kokoteater­ns nya science fiction-föreställn­ing.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland