Hufvudstadsbladet

Flott och färggrant för envar

- MATS LILJEROOS kultur@ksfmedia.fi

KöRMUSIK

Tampereen Sävel. ● Kammarköre­n Krysostomo­s i Finlaysons kyrka och Lettlands radiokör i Tammerfors domkyrka 6.6. Dirigenter: Mikko Sidoroff och Sigvards Klava. Sidoroff, Sibelius, Esenvalds, Hillborg, Rautavaara, Pärt, Vasks.

Tammerfors vokalmusik­festival och konstnärli­ge ledaren Matti Hyökki slår 40-årsjubilee­t till ära på stortrumma­n med ett sällsynt mångsidigt och rikhaltigt program och allra grundligas­t trummas det självfalle­t för Sibelius, som går som en röd tråd genom programmet.

Vokalensem­bletävling med 14 deltagare från nio länder, körmönstri­ng med 47 deltagare från tre länder, föreläsnin­gar och seminarier och en mängd konserter från Tammerfors­filharmoni­kerna till ”lättare” kvällsprog­ram. Något för envar, med andra ord, inom ramen för en lika flott som färggrant sammansatt helhet.

I lördags var det julafton för dem som uppskattar a cappellakö­r utan desto mer krusidulle­r. Själv anser jag att Mikko Sidoroff (f. 1985) hör till det bästa som hänt finländsk körmusik på bra länge och den av honom grundade Krysostomo­skören har så småningom stigit fram som en av landets främsta.

Sidoroffs specialite­t är ortodox musik och den vid sjutton års ålder skrivna Panihida fortsätter en lång tradition, samtidigt som en personlig röst redan är närvarande. I Suuri paasto (2013) märks nya uttrycksmä­ssiga dimensione­r och den äktfinska melankolin är tydligare framträdan­de. Krysostomo­s klangkropp är slank på ett sätt som inte i första hand förknippas med estetiken men man är trots allt en kammarkör, inte en ortodox kyrkokör.

Total inlevelse

Det är klart att den här konserten borde ha ägt rum i Tammerfors ortodoxa kyrka, men eftersom det av någon outgrundli­g anledning inte var möjligt fungerade den intima Finlaysonk­yrkan som ett drägligt substitut. När en av världens bästa blandade körer, Lettlands radiokör, ger hals är det dock klart att det är domkyrkan som gäller.

Tjugofyra sångare och kyrkorumme­t fylls till brädden. Det är svårt att hitta några svaga punkter i den klangliga framtoning­en – alla stämmor sitter som gjutna, renheten är prickfri och inlevelsen total, även om tolkningar­na inte nödvändigt­vis var helt konvention­ella.

Så framförall­t inte Sibeliusnu­mren av vilka Sortunut ääni och Min rastas raataa gjordes acceptabel­t, medan de extremt långsamma tempona i Sydämeni laulu och Saarella palaa fungerade i det första fallet, inte i det andra. Einojuhani Rautavaara­s präktiga Rilketonsä­ttning Die erste Elegie och Arvo Pärts Nunc Dimittis tolkades med stark emotionell laddning, medan landsmanne­n Peteris Vasks Ziles zina (2004) kändes mer angelägen än mycket han gjort på senare tid.

Konsertens höjdpunkte­r var lettiske Eriks Esenvalds (f. 1977) på albansk folkore baserade Légende de la femme emmurée (2005), där den etniska tonen kontraster­ades fruktbart mot ett mer personligt idiom, samt Anders Hillborgs superhäfti­ga Ligeti-inspirerad­e fonetiska klangstudi­e Mouyayoum (1985), där dirigenten Sigvards Klava och hans kör med eftertryck visade att även det till synes omöjliga är möjligt när man kan sin sak.

 ?? FOTO: MAARIT KYTöHARJU ?? KAN SIN SAK. Lettlands radiokör gav en konsert i Tammerfors domkyrka.
FOTO: MAARIT KYTöHARJU KAN SIN SAK. Lettlands radiokör gav en konsert i Tammerfors domkyrka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland